Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
25.03.2020
Valné zhromaždenie PKS

Potravinárska komora Slovenska Vás, v súlade so stanovami PKS a na základe rozhodnutia Predstavenstva PKS, pozýva na Valné zhromaždenie PKS, ktoré sa uskutoční

 

v stredu 25. marca 2020 od 10.00 hod.

 

v konferenčných priestoroch hotela Apollo, Dulovo námestie č. 1, Bratislava.

 

 

Program Valného zhromaždenia PKS (VZ PKS):

 

  1. Informácia o uznášaniaschopnosti
  2. Voľba orgánov VZ PKS
  3. Správa o činnosti PKS za obdobie od VZ apríl 2019
  4. Hodnotiaca správa Dozornej rady PKS
  5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
  6. Schválenie plánu činnosti na rok 2020
  7. Doplňujúce voľby do orgánov PKS
  8. Ukončenie VZ PKS

  

Podklady k rokovaniu sú umiestnené v členskej sekcii na tomto linku.

 

Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením priloženej návratky a zaslaním na adresu pks@pks.sk.

POZVANKA_clenovia_VZ_2020_03_25.doc
Navratka_VZ_25_03_2020.docx
Navrh_na_volbu_kandidata_do_organov_PKS_2019.doc