Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
12.03.2020
Ako naštartovať inovačný potenciál slovenských potravinárov?

Potravinárska komora Slovenska Vás pozýva na pracovný seminár


AKO NAŠTARTOVAŤ INOVAČNÝ POTENCIÁL
SLOVENSKÝCH POTRAVINÁROV?


• Svetové trendy v potravinách
• Ako naštartovať inovačný proces vo vašej firme?
• Uplatnenie inovatívnych potravín v podmienkach obchodu
• Príklady z praxe
• Zdroje financovania inovácií


Kedy: 12. marca 2020, 10.00 – 14.00 hod.
Kde: Bratislava, bude upresnené podľa počtu účastníkov.
Registrácia: prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete TU.
Cena: účasť je bezplatná


Seminár je určený pre zamestnancov oddelení výskumu, marketingu a obchodu, resp. majiteľov potravinárskych spoločností. Súčasťou seminára bude diskusia k návrhom na naštartovanie inovácií v slovenskom potravinárstve.

 

PROGRAM:

 

9,30 – 10,00 hod. Registrácia účastníkov

 

I.BLOK

10,00 – 10,05 hod. Otvorenie seminára, ciele seminára – Jana Venhartová, PKS

10,05 – 10,20 Svetové trendy v potravinách – Ján Durec, McCarter, a.s.

10,30 – 10,50 Ako prebieha inovačný proces v potravinárskom podniku – Ján Durec, McCarter, a.s.

10,50 – 11,10 Inovácia výrobkov z pohľadu výskumnej sféry – Jozef Golian, Slovenská poľnohospodárska univerzita

11,10 – 11,30 Inovácia výrobkov z pohľadu výskumnej sféry II. – Zuzana Nouzovská, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

11,30 – 12,00 Diskusia k I. BLOKU prednášok

 

12,00 – 12,30 hod. Prestávka s občerstvením

 

II.BLOK

12,30 – 12,50 Vývoj biodegradovateľných obalov a ich použitie v podnikateľskej sfére -  Pavel Alexy, Slovenská technická univerzita

12,50 – 13,20 Podpora inovačného potenciálu podnikateľskej sféry z národných projektov -  Vladimír Borza, Slovenská inovačná a energetická agentúra

13,20 – 13,40 Uplatnenie inovatívnych potravín v podmienkach obchodu – Ľuboš Mudrák, člen predstavenstva PKS

13,40 – 13,50 Inovačný proces z pohľadu podnikateľskej sféry -  Ján Durec, McCarter,a.s.

13,50 – 14,00 Inovačný proces z pohľadu podnikateľskej sféry II -  Peter Malkus, Savencia Formage Liptovský Mikuláš

14,00 – 14,30 Úloha samosprávy pri podpore inovácií, diskusia k potrebám potravinárskych podnikov na naštartovanie inovačného procesu u slovenských potravinárov - Jana Venhartová, PKS

 

 

14,30 Ukončenie seminára


POTRAVINÁRSKA KOMORA SLOVENSKA • DIGITAL PARK III, EINSTEINOVA 19, 851 01 BRATISLAVA • PKS@PKS.SK • WWW.PKS.SK


Realizované s finančnou podporou Ministerstva hospodárstva SR v rámci dotačného programu na zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií.

PKS_pozvanka_seminar_NOVA.pdf