Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Aktuálne
 

Inovácie. Hybná sila v potravinárstve v roku 2020

Spotrebiteľské správanie sa mení. Kým kedysi si stanovovali stratégie nových výrobkov spoločnosti samé a na základe prieskumu trhu rozhodovali, aké výrobky a novinky prinesú, dnes sú do procesu prípravy nového výrobku zapojení aj samotní spotrebitelia. Tí čoraz viac vyhľadávajú potraviny „pre tento moment“, či výrobky pre zvláštnu výživu, napríklad, ak trpia potravinovými intoleranciami. Na tom, že práve inovácie budú v novom roku hybnou silou celého segmentu sa zhodujú potravinári aj výrobcovia.

Európska zelená dohoda a potravinársky priemysel

Bratislava, 7. januára 2020: Čo prinesie Európska zelená dohoda pre potravinársky a nápojový priemysel? Európska strešná organizácia FoodDrink Europe pripravila prehľad najdôležitejších elementov Európskej zelenej dohody pre potravinársky sektor. V dohode sa hovorí o priemyselnej stratégií EÚ, posilnení rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ďalšom budovaní stratégie pre plasty vrátane regulačného rámca pre biodegradovateľné plasty, či návrhu európskeho modelu pre zber separovaného odpadu. Stratégia "Z farmy na vidličku" bude stimulovať udržateľnú spotrebu potravín a propagovať cenovo dostupnú zdravú výživu pre všetkých obyvateľov.

Želáme Vám úspešný nový rok 2020!

Všetkým členom Potravinárskej komory Slovenska, potravinárskym podnikom, ale aj spotrebiteľom prajeme úspešný, spokojný a chutný nový rok 2020! Tešíme sa na nové výzvy, ktoré nás v čakajú v novej dekáde a dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí posilniť výrobu potravín na Slovensku a dostať ju na významné miesto národnej ekonomiky, kam právom patrí. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň!

Potravinári opäť ukázali, že v inováciách môžeme patriť k európskej špičke

Bratislava 16. december 2019 – Potravinárska komora Slovenska zorganizovala druhý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Potravinárske podniky sa uchádzali svojimi výrobkami o víťazstvo v šiestich kategóriách, ukázali svoje schopnosti a nadšenie pre potravinársky sektor, pochválili sa svojim príbehom. Odborná porota to mala tento rok zase o čosi ťažšie, pretože do súťaže bol prihlásený dvojnásobný počet výrobkov oproti minulému roku. PKS okrem hodnotenia produktov udelila ocenenie aj Začínajúcemu potravinárovi a Osobnosti potravinárstva.

Valné zhromaždenie PKS

Dňa 12. decembra 2019 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo Valné zhromaždenie PKS, ktorému korunovalo slávnostné udeľovanie ocenení výhercom sútaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska za rok 2019. Valného zhromaždenia sa zúčastnila aj podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva pani Gabriela Matečná, ako aj ďalší hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ďalších zamestnávateľských organizácií. 

Potravinári reagujú na avizovanú Európsku zelenú dohodu dokumentom s dobrovoľnými záväzkami

Brusel, Bratislava: 11. decembra 2019 – Európska organizácia združujúca potravinársky a nápojový priemysel FoodDrink Europe dnes vydala dokument o ceste potravinárskeho a nápojového priemyslu k trvalo udržateľným potravinovým systémom. Robí tak v súvislosti s očakávaným vydaním Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Cieľom tohto orientačného dokumentu je pripraviť pôdu pre udržateľnú budúcnosť so silnejším prepojením medzi potravinami, ľuďmi a planétou, a zároveň vydávať odporúčania pre opatrenia EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti a udržateľnosti.

Od 1.1.2020 sa znižuje DPH na vybrané potraviny

Národná rada Slovenskej republiky odsúhlasila v septembri návrh skupiny poslancov na zníženie DPH na 10% na vybrané potraviny, s účinnosťou od 1.1.2020. Právny predpis bol publikovaný v Zbierke zákonov ako zákon č. 318/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovNakoľko dostávame otázky, na ktoré potraviny sa bude znížená DPH uplatňovať, prinášame Vám zoznam týchto potravín.

Potravinárska komora Slovenska predstavuje strategické priority na rozvoj potravinárstva

Bratislava, 2. decembra 2019 – Potravinárska komora predstavuje strategické priority na rozvoj výroby potravín na Slovensku. Vzhľadom na upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie, ktoré sa čoraz markantnejšie prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti slovenských potravinárov, nízkom podiele domácich potravín na pultoch v maloobchode a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami, navrhla PKS strategické priority v ôsmich kľúčových oblastiach. Tieto priority by si mali osvojiť budúce vlády a mali by ich aplikovať v prijímaných opareniach a príslušnej legislatíve.


Konzumujeme výrazne menej chleba

Bratislava, 4. decembra 2019 – Máme historicky najnižšiu spotrebu chleba na jedného obyvateľa. Podľa údajov Štatistického úradu SR jeden Slovák v roku 2018 skonzumoval 34,5 kilogramu chleba, pričom na prelome milénia, v roku 2000, bola spotreba na jedného človeka vyše 50 kilogramov. V osemdesiatych rokoch minulého storočia to bolo dokonca okolo 70 kilogramov, čiže oproti súčasnosti je pokles až dvojnásobný. „Za neustálym poklesom vidíme nové trendy v stravovaní, veľmi široký sortiment v ponuke pekárenských výrobkov, ale napríklad paradoxne aj zvyšujúcu sa kúpnu silu obyvateľstva,“ hovorí o faktoch Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Dvojmesačník OECD_45.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti 45. číslo informačného „dvojmesačníka“ Stálej misie SR pri OECD v Paríži, súčasťou ktorého je krátky hodnotiaci dotazník.


  <   Predošlé  |  Ďalšie   >