Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

PKS podporuje očistný proces sektoru pôdohospodárstva

Potravinárska komora Slovenska podporuje očistný proces sektoru pôdohospodárstva

 

Bratislava 13. mája 2020 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) sleduje zverejňované informácie o odkrývaní korupčných afér v sektore pôdohospodárstva, do ktorej boli zapojení bývalí vysokí predstavitelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sme rozčarovaní z rozsahu páchanej trestnej činnosti ako aj počtu zadržaných osôb. PKS pritom počas predchádzajúcich rokov požadovala transparentné procesy, vrátane odstránenia subjektívnych kritérií na hodnotenie žiadostí o nenávratné finančné príspevky, či podporu väčšieho počtu subjektov nižšími čiastkami. Potravinári podporujú očistný proces agrosektoru a vyzývajú na nastavenie transparentných pravidiel v rámci činnosti štátnych agentúr a prideľovania podpôr.

 

Potravinárska komora Slovenska považuje očistný proces v sektore agropotravinárstva za nevyhnutný krok k nastaveniu transparentných pravidiel a podpory, ktorá bude smerovať ku skutočnému rozvoju výroby potravín na Slovensku. PKS pritom počas celého svojho pôsobenia žiadala Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR, aby uprednostňovalo podporu existujúcich kapacít pred budovaním nových, aby podporilo čo najširší okruh subjektov a vylúčilo subjektívny prvok pri posudzovaní žiadostí.

 

Finančné prostriedky kvôli korupčným aféram smerovali aj do projektov, ktoré v konečnom dôsledku nepodporili rozvoj pôdohospodárstva. Podporujeme a schvaľujeme súčasné očistné procesy celého sektoru. Nesprávne nastavená politika podpory agropotravinárstva minulými vládami sa momentálne odráža v historicky najvyššej hodnote negatívneho salda zahraničného obchodu s potravinami a nízkom podiele slovenských potravín na pultoch obchodov,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. PKS v minulosti upozorňovala aj na fakt, že z finančných prostriedkov, ktoré boli určené na celé programové obdobie 2013-2020 pre potravinársky priemysel v sume 200 miliónov EUR, bolo 94% zazmluvnených ešte pred nástupom novej vlády v roku 2016. Ďalšou ranou pre potravinárov bol presun finančných prostriedkov, ktoré boli určené pre spracovateľský potravinársky priemysel, do ďalších podopatrení v rámci Programu rozvoja vidieka. O tom, že bývalé vedenia ministerstva pôdohospodárstva nemali záujem rozvíjať potravinársky priemysel na Slovensku svedčí aj fakt, že za posledné 4 roky dostali potravinári podporu len vo výške 6 miliónov EUR, čo je pri stovkách miliónov, ktoré ročne prideľuje rezort pôdohospodárskemu sektoru, mizivá čiastka.

 

„Pevne veríme, že nové vedenie agrorezortu, ktoré sa schválením Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky zaviazalo zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch, nastaví jasné a transparentné pravidlá podpory výroby potravín a začne na tejto úlohe čo najskôr pracovať. PKS je pripravená poskytnúť k naplneniu tohto cieľa svoju odbornú pomoc a predkladať konštruktívne návrhy,“ uzatvára Daniel Poturnay.13.5.2020