Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Štatistika
  < Predošlé                              
Segmentácia na trhu liehovín na Slovensku

Štatistika Eurostat_vydanie 2018


Dávame Vám na vedomie ročnú štatistiku Eurostatu: Agriculture, forestry and fishery statistics, 2018 Edition

Veľkosť trhu alkoholických nápojov na Slovensku

Zelená správa 2017

Zelená správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o stave poľnohospodárstva a potravinárstva za rok 2016

 

Správu a všetky prílohy nájdete na tomto linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=122&id=12419

 

Zelené správy za predchádzajúce roky nájdete na tomto linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=122