Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
05.05.2020
Seminár EFSA_nebezpečenstvo s potravinami
 

Vážené expertky,

Vážení experti,

 

Švédsky úrad pre potraviny a Fínsky úrad pre potraviny s podporou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje v dňoch 5. až 6. mája 2020 v Uppsale, Švédsko, dvojdňový seminár s cieľom prediskutovať najmodernejšie prístupy v klasifikácii nebezpečenstiev súvisiacich s potravinami  z hľadiska rizika.

 

Švédsky úrad pre potraviny a Fínsky úrad pre potraviny realizujú trojročný projekt zameraný na klasifikácii chemických a mikrobiologických nebezpečenstiev súvisiacich s potravinami  z hľadiska rizika. Túto iniciatívu podporuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a dvojdňovým seminárom sa projekt ukončí.

 

Hlavným cieľom seminára je lepšie porozumieť použitiu klasifikácie rizík na riadenie, určovanie priorít a komunikáciu o súčasných rizikách súvisiacich s potravinami. Výsledok diskusií na seminári sa napríklad  vo forme odporúčania pre budúce potreby výskumu oznámi orgánom EÚ rozhodujúcim o prideľovaní financií.

 

Seminár je určený pre profesionálov pracujúcich v oblasti hodnotenia rizika, riadenia rizika a komunikácii o riziku. Pod pojmom „klasifikácia rizika“ sa rozumie klasifikácia nebezpečenstva alebo potravín z hľadiska rizika (klasifikácia chemických a/alebo mikrobiologických nebezpečenstiev vzhľadom na jednotlivé potraviny alebo skupiny potravín alebo klasifikácia potravín/skupín potravín podľa jedného alebo viacerých nebezpečenstiev).

 

Viac informácií o seminári vrátane predbežného programu nájdete tu

 

Registrovať sa môžete online tu. Termín na registráciu na seminár je 28. február 2020. Registrácia je bezplatná.

 

V prípade otázok alebo ďalších podrobností kontaktujte:

Salomon Sand, Swedish Food Agency, salomon.sand@slv.se

 

S pozdravom,

 

MUDr. Katarína Kromerová

Hlavný štátny radca | Odbor bezpečnosti potravín a výživy