Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
02.09.2020
Potulky vidiekom 2020
 

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na výstavu POTULKY VIDIEKOM 2020, ktorú organizuje výstavisko  Agrokomplex v Nitre  spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v termíne 2. – 6. 9. 2020.

V prílohe mailu Vám zasielame bližšie informácie o výstave, prihlášku ako aj ponuku jednotného stánku o rozlohe 12 m2.

Zároveň Vás chcem informovať, že daná výstava bude v schválenom zozname výstav na rok 2020 čo znamená, že za splnenia podmienok stanovených v schéme,  je možné požiadať o refundáciu z prostriedkov štátnej pomoci MPRV SR.

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora účasti spracovateľa na výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a  posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov.

Minimálna pomoc sa poskytuje na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3    prostredníctvom výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). V schéme sú uvedené presnejšie informácie ohľadom poskytnutia pomoci aj na aké oprávnené  náklady sa dotácia vzťahuje, kto môže byť prijímateľ a pod. Výzvu zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle. Ako VZOR  Vám odporúčame pozrieť si výzvu z minulého roka  https://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-ucast-spracovatela-na-vystave/9299