Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Nová stránka www.pks.sk
Dovoľujeme si Vás informovať, že Potravinárska komora Slovenska má novú stránku www.pks.sk, kde nájdete všetky najnovšie informácie o našom dianí.

Do členskej sekcie starej stránky www.potravinari.sk bude aj naďalej možný prístup všetkým prihláseným členom.

Ďakujeme.
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Buďme hrdí na naše deti - výsledky projektu Hravo ži zdravo

Bratislava, 27. apríl 2020 – Potravinárska komora Slovenska zorganizovala v školskom roku 2019/2020 už 8. ročník internetového kurzu zdravého životného štýlu pod názvom „Hravo ži zdravo“.  Hlavným cieľom tohto školského kurzu je interaktívnym a zábavným spôsobom vysvetliť deťom dôležitosť a základné pravidlá zdravého životného štýlu.

Právna pomoc potravinám

Bratislava (22. apríla 2020) – Skupina advokátov, daňový poradca spolu s Potravinárskou komorou Slovenska spoločne pripravili portál otázok a odpovedí na časté právne, daňové a finančné otázky, ktoré v čase pandémie COVID-19 trápia podnikateľov v oblasti potravinárstva. Portál má slúžiť širokej verejnosti a podnikateľom v sektore potravinárstva, ktorí môžu klásť otázky, na ktoré budú odborníci odpovedať a prípadne ich ďalej zverejňovať pre ostatnú širokú verejnosť .

 

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality

Dovoľujeme si Vás infomovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality. 

 Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať

do 30. mája 2020

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k Programovému vyhláseniu vlády SR

Potravinárska komora Slovenska víta schválenie Programového vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024, s ktorým sa chce Vláda Slovenskej republiky uchádzať o dôveru Národnej rady SR na zajtrajšom rokovaní. Sme veľmi radi, že programové vyhlásenie si dalo za strategický cieľ riešenie potravinovej sebestačnosti Slovenska a zvýšenie podielu domácich potravín. Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení zohľadnila veľa strategických priorít na rozvoj výroby potravín na Slovensku, ktoré PKS predstavila ešte v decembri minulého roku. Ide najmä o vypracovanie dlhodobej koncepcie potravinárstva, zahrnutie podnikov spracovateľského priemyslu ako žiadateľov o podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, investície do potravinárstva z európskych a národných zdrojov, podpora finančných nástrojov či zjednodušenie potravinárskej legislatívy s cieľom zjednotiť podmienky spoločného trhu EÚ. Rovnako dôležitý je aj transfer vedomostí na podporu inovácií v potravinárstve, prehodnotenie študijných odborov na stredných a vysokých školách, či vzdelávanie spotrebiteľov.

Domáci producenti to popri výrobkoch zo zahraničia v regáloch obchodov nemajú ľahké. V konkurenčnom boji vyhrávajú často „iba“ vďaka kvalite.

Domáci producenti to popri výrobkoch zo zahraničia v regáloch obchodov nemajú ľahké. V konkurenčnom boji vyhrávajú často „iba“ vďaka kvalite.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Dátum: 16.4.2020

Ignorovaním názoru poľnohospodárov a potravinárov sa potravinová sebestačnosť zvýši len ťažko

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR je rozhorčená z postupu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri príprave kľúčového dokumentu, akým je Programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2020-2024 v oblasti agropotravinárstva. Nečakané odignorovanie názoru piatich relevantných agropotravinárskych samospráv na Slovensku je v príkrom rozpore s ešte nedávnymi vyjadreniami rezortného ministerstva, ktoré chcelo do diskusie o programovom vyhlásení zahrnúť aj zástupcov poľnohospodárov a potravinárov.

Danone a Nutricia podporujú zdravotníkov aj zraniteľné skupiny

BRATISLAVA 14. 04. 2020 - Danone a Nutricia podporili komunity, ktoré najviac pociťujú dopady aktuálnej krízy spojenej so šírením vírusu COVID-19. Tisíce produktov venovali lekárom, sestričkám a záchranárom, na ktorých sa v týchto dňoch všetci spoliehame. Spoločnosti sa taktiež rozhodli podporiť deti v marginalizovaných komunitách a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova.

Niektorí výrobcovia výživových doplnkov zneužívajú koronavírusovú epidémiu

Česká a slovenská asociácia pre špeciálne potraviny (ČASP) varuje pred klamlivými informáciami niektorých výrobcov výživových doplnkov, ktoré sa aktuálne predávajú na internete s nepovolenými zdravotnými tvrdeniami, sľubujúcimi údajné liečebné účinky v spojitosti s COVID-19. Tieto prípravky proti koronavírusovému ochoreniu v skutočnosti nemajú liečebný účinok, a upozorňujeme na podvodné a zavádzajúce konanie internetových predajcov.

PodporSvojPub

Bratislava, 7. 4. 2020 - Viac ako 90 % gastro prevádzok na Slovensku je už tretí týždeň zavretých z dôvodu korona bezpečnostných opatrení. Okamžitá strata príjmov a tržieb dostala podniky v oblasti reštauračných a ubytovacích služieb (HORECA sektor)  do ťažkej ekonomickej, dokonca až likvidačnej situácie. Spojiť sily a finančnú pomoc pivovarov, ďalších dodávateľov tohto sektora a zákazníkov vytvára iniciatíva #PodporSvojPub, ktorú práve v týchto dňoch spúšťa Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.

 

Kolabuje doprava, čo spôsobuje obrovské problémy v zásobovaní

Poľnohospodári, potravinári a obchodníci vyzývajú kompetentných, hlavne ministra  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministra vnútra, aby urýchlene riešili vzniknutú situáciu, ktorá môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva.

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >