English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Nelegálny predaj mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku prekvitá

Bratislava 6. decembra 2018 :  Predaj cez sociálne siete, ambulantný predaj či predaj na trhoviskách – spôsobov, ako uviesť na trh mäso neznámeho pôvodu alebo nelegálne vyrobený mäsový výrobok je v súčasnej dobe neúrekom -  stačí byť trochu kreatívny. Dopady na zdravie spotrebiteľa však môžu byť  tragické. S blížiacimi sa sviatkami narastá aj ponuka tzv. „domácich špecialít“.  Spotrebitelia by však mali byť opatrní - dopady na zdravie spotrebiteľa môžu byť fatálne až tragické. Pred kúpou takéhoto výrobku sa vždy vopred informujte, či má výrobca príslušné povolenia na výrobu a nezabudnite si vždy poznačiť názov a adresu predávajúceho.

Hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže o Cenu PKS

Dňa 19. novembra sa uskutočnilo hodnotenie výrobkov prihlásených do súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Odborná komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, potravinárskeho výskumu, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prezidenta PKS posudzovala prihlásené výrobky zo štyroch kritérií, medzi inými výživové hodnoty a senzorické hodnotenie výrobkov. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 35 výrobkov od 15 výrobcov potravín. Slávnostné vyhlásenie výhercov súťaže sa uskutoční na valnom zhromaždení PKS dňa 13.12.2018.

Zjesť, či nezjesť? Ako správne narábať s potravinami?

Bratislava 7. novembra 2018 - Dátum minimálnej trvanlivosti a Spotrebujte do. Ako sa v tom vyznať? Aby sme zabránili plytvaniu potravinami a ušetrili peniaze, je potrebné správne pochopiť rozdiel medzi týmito dvoma výrazmi.  Podľa vyjadrenia Európskej komisie sa  odhaduje, že obyvatelia Únie ročne vyhodia takmer 89 miliónov ton potravín, ktoré nespotrebujú. Na jedného obyvateľa tak pripadá asi 179 kilogramov vyhodených potravín, pričom dve tretiny z toho sú stále požívateľné. Zodpovednosť za riešenie tohto problému má každý z nás. S dátumami minimálnej trvanlivosti a spotreby sa stretávame každý deň, no nie každý rozumie, čo presne predstavujú. Niektorí ľudia si myslia, že ide o to isté, čo však nie je pravda.

Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa  23. októbra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, vrátane Potravinárskej komory Slovenska, s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Predmetom rokovania bol návrh štátneho rozpočtu na rok 2019, návrh zákona o špeciálnom odvode obchodných reťazcov, návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a novela zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Eurokomisár Phil Hogan na Slovensku

V dňoch 17. a 18. októbra sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia OECD pod názvom „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpil dňa 18.10. eurokomisár pre pôdohospodárstvo Phil Hogan, český minister zemědelství Miroslav Toman a štátni tajomníci ministerstiev pôdohospodárstva Maďarska a Poľska. Na stretnutí s predstaviteľmi samosprávy zástupca Potravinárskej komory Slovenska Branislav Cvik odprezentoval eurokomisárovi postoj slovenských potravinárov k pripravovanej smernici o nekalých obchodných praktikách.

Výrobcovia nealkoholických nápojov znížia obsah pridaného cukru o ďalších 10 %

V Bratislave, 10. októbra 2018 - Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd  na Slovensku sa zaviazali postupne znížiť obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020 a prispieť tak k celkovému zníženiu prijatých kalórií z potravín. Iniciatíva reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov ako aj výzvu Európskej Komisie a členských krajín na koordinovaný prístup k reformulácii a zníženiu obsahu pridaných cukrov v potravinách a nápojoch.


AGROFILM ožíva už 34-krát

Lužianky 1.10.2018 V Nitre sa od 1.10. 2018 do 6.10.2018 koná už  34. ročník  Medzinárodného filmového  festivalu Agrofilm. Tento jedinečný sviatok poľnohospodárov bude opäť plný  filmových dokumentov, chutí a zážitkov. Prináša tematiku poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Každoročnou ambíciou organizátora festivalu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Nitra – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach je audiovizuálnou a zážitkovou formou osloviť verejnosť aj odborné publikum najnovšími poznatkami vedy, výskumu v tých oblastiach, ktoré  podstatne ovplyvňujú kvalitu nášho života a naše zdravie. Podujatie podporila aj Potravinárska komora Slovenska.

Samosprávy farmárov a potravinárov: očakávame naplnenie sľubov

Bratislava 25.9.2018 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, očakáva, že verejne deklarované sľuby ohľadom navýšenia štátnej pomoci na rok 2019 pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva, budú naplnené.

Stretnutie PKS s čínskou delegáciou

Dňa 24. septembra 2018 prijal na pôde Potravinárskej komory Slovenska prezident PKS Daniel Poturnay delegáciu z Čínskej ľudovej republiky. Predmetom rokovania bola kvalita a bezpečnosť potravín vyrábaná v obidvoch krajinách, kontrola kvality potravín, ako aj možná spolupráca pri vzájomnom obchode s potravinami.

Odobrenie legalizácie súkromného pálenia alkoholu je pre potravinárov veľkým sklamaním

V Bratislave 20. 9. 2018 Národná rada Slovenskej republiky  schválila kontroverznú novelu tzv. páleničiarskeho zákona - návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Jej schválenie je pre potravinárov veľkým sklamaním.

 

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >