English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

RPPS: oceňujeme vzájomnú diskusiu, na celkové ozdravenie sektora je potrebné splniť ešte veľa úloh

Bratislava 1.4.2019: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, dnes v rámci pravidelných stretnutí diskutovala s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou najmä o podpore potravinárskeho priemyslu a aktuálnom stave riešenia úloh pre prvovýrobu.

Európsky parlament schválil smernicu o jednorazových plastoch

Brusel, 27. marca 2019 - Európska organizácia potravinárskeho a nápojárskeho priemyslu FoodDrinkEurope, ktorej je Potravinárska komora Slovenska členom, berie na vedomie dnešné prijatie smernice o jednorazových plastoch  Európskym parlamentom. Potravinársky a nápojový priemysel je odhodlaný zintenzívniť úsilie o zlepšenie využívania plastov, opätovné použitie a recykláciu, ako aj o maximálne využitie dostupných zdrojov. Členovia FoodDrinkEurope sa usilujú o zlepšenie postupov odpadového hospodárstva v každom štádiu potravinového dodávateľského reťazca, pričom vždy uprednostňujú a zabezpečujú bezpečnosť potravín.

Potravinári: Slovenskú produkciu potravín dobiehajú nesprávne rozhodnutia z minulosti

Bratislava, 25. marca 2019 – Negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami pokračuje od roku 2015 vo voľnom páde. Zatiaľ čo v potravinárskej produkcii došlo od roku 2015 k výraznému poklesu o 0,735 mld. eur, dopyt po týchto výrobkoch nahradil zvýšený dovoz zahraničných potravín, ktorý od roku 2015 do roku 2017 narástol o 1,216 mld. eur. Zverejnené čísla ohľadom zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami sú ešte alarmujúcejšie, nakoľko len v roku 2018 sa negatívne saldo medziročne zvýšilo o 19,3% na 1,648 mld. €. Pre rozvoj potravinárskeho priemyslu je dôležitá systémová finančná podpora spracovania potravín, a to vo forme úverového programu, ktorý Potravinárska komora Slovenska navrhla ešte minulý rok.

FoodDrink Europe zverejnil nové vydanie príručky k akrylamidu

Brusel, 21. marec 2019 - Európska organizácia zastupujúca potravinársky a nápojársky priemysel FoodDrink Europe dnes zverejnila pätnáste vydanie príručky k akrylamidu - Acrylamide Toolbox, v ktorom zohľadnila posledný vedecký a technologický  vývoj. Aktualizácia príručky je aktuálna vzhľadom na nadobudnutie účinnosti Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. Odráža viac ako 15 rokov spolupráce medzi potravinárskym a nápojovým priemyslom a orgánmi Európskej únie a ukazuje pokračujúci záväzok priemyslu skúmať spôsoby tvorby akrylamidu a intervenčné kroky na zníženie jeho množstiev.

RIS Fellowships - stáž pre študentov v potravinárskych podnikoch

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti stáží študentov v potravinárskych podnikoch cez program EIT Food Hub- RIS Fellowships, ktorý je určený pre spoločnosti pôsobiace v agropotravinárskom sektore.

EIT Food je jednou z najväčších a najvýznamnejších iniciatív súvisiacich s potravinami na celom svete. Ako znalostné a inovačné spoločenstvo (ZIS) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) EIT Food spája partnerov z vedúcich podnikov, univerzít a výskumných centier v Európe. Je to transformátor európskeho potravinárskeho systému zameraný na ľudí a zdroje, ktorý poháňa dôveru spotrebiteľov a zlepšuje globálne zdravie.

Potravinárska komora Slovenska víta schválenie jasného európskeho rámca o nekalých obchodných praktikách

Bratislava, 18. marca 2019 – Po mesiacoch intenzívnych diskusií v rámci európskych inštitúcií schválil Európsky parlament v prvom čítaní smernicu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. PKS víta prijatie jasných záväzkov inštitúcií EÚ pokračovať vo svojom úsilí vybudovať základy pre udržateľný a účinný poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec v Európe.

Výzva na školský program - školské mlieko, ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2012 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školské roky 2019/2020 – 2022/2023, a na schválenie žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia  v termíne do 31. marca 2019.

Vyhlásenie Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR k súčasnej situácii

Bratislava, 22. február 2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv Slovenskej republiky /RPPS SR/ je maximálne znepokojená z aktuálneho vývoja situácie, ktorá súvisí so súčasným protestom Iniciatívy poľnohospodárov. RPPS SR veľmi citlivo vníma desiatky rokov hromadiace sa problémy v agropotravinárstve. Začínajú sa pri rozdrobenosti pozemkov a končia nízkou potravinovou sebestačnosťou. Je však krátkozraké očakávať, že sa pohneme vpred okamžite. Zmeny naštartované v minulom roku, ktoré súvisia s vyššou štátnou pomocou pre agropotravinárstvo, s odškodnením za sucho z roku 2017, so zelenou naftou či celospoločenskou diskusiou o stave sektora, sú však jasným signálom na postupné ozdravenie celého chlebového odvetvia.

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2019

Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV v rámci informačných a propagačných akcií, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania uvedeného právneho rámca Európska komisia prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie  (EÚ) 2015/1831.

RPPS: Problémy sa riešia za rokovacím stolom

Bratislava 14.2.2019 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, dnes diskutovala na stretnutí s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou o aktuálnych problémoch poľnohospodárstva a potravinárstva a konkrétnych krokoch na ich riešenie. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

 

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >