Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Potravinári k novej európskej stratégii Z farmy na stôl

Bratislava, 21. mája 2020 – Európska komisia včera zverejnila svoju stratégiu Z farmy na stôl, ktorá stanovuje regulačné a neregulačné opatrenia na zabezpečenie udržateľných potravinových systémov a na splnenie ambícií Európskej zelenej dohody zameranej na dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe. Potravinárska komora Slovenska na jednej strane víta ambiciózny cieľ Európskej komisie vytvoriť svetový zlatý štandard pre enviromentálnu, sociálnu a hospodársku udržateľnosť. Ambiciózne ciele sa však nedajú dosiahnuť bez dostatočnej konzultácie so všetkými zainteresovanými aktérmi a bez jasnej a pevne zakotvenej finančnej pomoci. Slovensko zároveň potrebuje reflektovať na európske strategické dokumenty prijatím dlhodobej koncepcie rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva.

PKS podporuje očistný proces sektoru pôdohospodárstva

Bratislava 13. mája 2020 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) sleduje zverejňované informácie o odkrývaní korupčných afér v sektore pôdohospodárstva, do ktorej boli zapojení bývalí vysokí predstavitelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sme rozčarovaní z rozsahu páchanej trestnej činnosti ako aj počtu zadržaných osôb. PKS pritom počas predchádzajúcich rokov požadovala transparentné procesy, vrátane odstránenia subjektívnych kritérií na hodnotenie žiadostí o nenávratné finančné príspevky, či podporu väčšieho počtu subjektov nižšími čiastkami. Potravinári podporujú očistný proces agrosektoru a vyzývajú na nastavenie transparentných pravidiel v rámci činnosti štátnych agentúr a prideľovania podpôr.

TA3_O výrobcoch alkoholu a koronakríze

Včera večer diskutovala v televízii TA3 pani riaditeľka PKS Jana Venhartová spolu so zástupcami výrobcov alkoholu na Slovensku o dopade koronakrízy na toto odvetvie, pomoci štátu na podnikateľské prostredie, ale aj o Programovom vyhlásení vlády SR.

 

Viac informácií nájdete v archíve televízie TA3.

Gastro prevádzky a hotely potrebujú jasnú perspektívu

Bratislava, 5. 5. 2020 - Zástupcovia podnikateľov v gastro sektore ako aj ich dodávatelia  (Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska / AHRS, Slovenské združenia výrobcov piva a sladu / SZVPS, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd / AVNM, Potravinárska komora Slovenska / PKS, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov / SZKC), vítajú pondelkové rozhodnutie vlády SR zrýchliť uvoľňovanie opatrení proti nákaze COVID-19. Prevádzky verejného stravovania - reštaurácie, puby, pohostinstvá, kaviarne, cukrárne, ale aj ubytovacie zariadenia - hotely, penzióny, sú takmer dva mesiace bez príjmov. Práve tieto služby cestovného ruchu patria k najviac zasiahnutým odvetviam, nielen na Slovensku, ale na celom svete.  Jasná a konkrétna perspektíva postupného obnovovania prevádzky týchto podnikov je preto dôležitým momentom na ceste k návratu do normálu.

Privátne a gastro prevádzky čaká náročný máj

Bratislava, 29. 4. 2020 – Plánované fázy uvoľňovania korona opatrení nenaplnili očakávania podnikov v oblasti reštauračných služieb. Prvá fáza, ktorá platí týždeň, povolila to, čo už umožnené bolo – predaj cez okienko alebo donášku. Väčšina podnikov však zostáva naďalej zatvorená a ak to prežijú, budú môcť v tretej fáze sprístupniť aspoň terasy. Gastro sektor tak čaká minimálne veľmi náročný máj a jún.

Buďme hrdí na naše deti - výsledky projektu Hravo ži zdravo

Bratislava, 27. apríl 2020 – Potravinárska komora Slovenska zorganizovala v školskom roku 2019/2020 už 8. ročník internetového kurzu zdravého životného štýlu pod názvom „Hravo ži zdravo“.  Hlavným cieľom tohto školského kurzu je interaktívnym a zábavným spôsobom vysvetliť deťom dôležitosť a základné pravidlá zdravého životného štýlu.

Právna pomoc potravinám

Bratislava (22. apríla 2020) – Skupina advokátov, daňový poradca spolu s Potravinárskou komorou Slovenska spoločne pripravili portál otázok a odpovedí na časté právne, daňové a finančné otázky, ktoré v čase pandémie COVID-19 trápia podnikateľov v oblasti potravinárstva. Portál má slúžiť širokej verejnosti a podnikateľom v sektore potravinárstva, ktorí môžu klásť otázky, na ktoré budú odborníci odpovedať a prípadne ich ďalej zverejňovať pre ostatnú širokú verejnosť .

 

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality

Dovoľujeme si Vás infomovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality. 

 Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať

do 30. mája 2020

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k Programovému vyhláseniu vlády SR

Potravinárska komora Slovenska víta schválenie Programového vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024, s ktorým sa chce Vláda Slovenskej republiky uchádzať o dôveru Národnej rady SR na zajtrajšom rokovaní. Sme veľmi radi, že programové vyhlásenie si dalo za strategický cieľ riešenie potravinovej sebestačnosti Slovenska a zvýšenie podielu domácich potravín. Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení zohľadnila veľa strategických priorít na rozvoj výroby potravín na Slovensku, ktoré PKS predstavila ešte v decembri minulého roku. Ide najmä o vypracovanie dlhodobej koncepcie potravinárstva, zahrnutie podnikov spracovateľského priemyslu ako žiadateľov o podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, investície do potravinárstva z európskych a národných zdrojov, podpora finančných nástrojov či zjednodušenie potravinárskej legislatívy s cieľom zjednotiť podmienky spoločného trhu EÚ. Rovnako dôležitý je aj transfer vedomostí na podporu inovácií v potravinárstve, prehodnotenie študijných odborov na stredných a vysokých školách, či vzdelávanie spotrebiteľov.

Domáci producenti to popri výrobkoch zo zahraničia v regáloch obchodov nemajú ľahké. V konkurenčnom boji vyhrávajú často „iba“ vďaka kvalite.

Domáci producenti to popri výrobkoch zo zahraničia v regáloch obchodov nemajú ľahké. V konkurenčnom boji vyhrávajú často „iba“ vďaka kvalite.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Dátum: 16.4.2020

Ďalšie   >