English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná SR legislatíva
 
373/2018_nakladanie s prúdmi odpadov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

385/2018_o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

343/2018_Občiansky zákonník

Dávame do pozornosti zákon  z 27. novembra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

345/2018_zákon o VO

Dávame do pozornosti: zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

332/2018 - Vyhláška ochranné známky

Dávame do pozornosti:  VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie