English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EU_2019/246_opatrenia proti africkému moru ošípaných

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/246 z 11. februára 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 1107


EU_2019/268_metódy testovania hydiny na baktérie Salmonelly

Dovoľujeme si dať do pozornosti: Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydiny (Text s významom pre EHP)


EU_2019_265_výdavky vynaložené členskými štátmi EU v rámci EPZF a EPFPRV

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/265 z 12. februára 2019, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka


EU_2019/252_spôsoby klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Poľsku

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/252 z 11. februára 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/240/ES, ktorým sa schvaľujú spôsoby klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Poľsku 

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.042.01.0029.01.SLK&toc=OJ:L:2019:042:TOC

 

 


Revízia usmernení EU o štátnej pomoci v poľnohospodárskom a lesníckom sektore a vo vidieckych oblastiach

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Revíziu usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v poľnohospodárskom a lesníckom sektore a vo vidieckych oblastiach

Všeobecným cieľom je zabezpečiť efektívnu a účinnú kontrolu štátnej pomoci v rámci spoločných a zjednodušili ustanovenia na obdobie rokov 2021 až 2027 a zjednodušili postupy štátnej pomoci až do roku 2027

 

Viac info tu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/PIN/?uri=PI_COM:Ares(2019)534044&qid=1549626479825

 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1549626479825&uri=PI_COM:Ares(2019

 

EU_2019/109_vykonávacie nariadenie_olej zo Schizochytria

Dovoľujeme si Vám dať do  pozornosti: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/109 z 24. januára 2019, ktorým sa povoľuje rozšírenie používania oleja zo Schizochytrium sp. ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_Vykonávacie nariadenie_2019/108_lipidový extrakt z pancierovky antarktickej

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/108 z 24. januára 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej zložky potravín lipidového extraktu z pancierovky antarktickej (Euphausia superba) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_2019/107_reprezentatívne ceny hydinového mäsa, vajec pre albumín

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/107 z 23. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_rôzne nariadenia ohľadom maximálnej hladiny reziduí

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Nariadenia EU:

1. maximálna hladina reziduí acetamipridu v určitých výrobkoch

2. maximálne hladiny bromadiolónu, etofenproxu, paklobutrazolu, penkonazolu

3. maximálne hladiny reziduí bromukanazolu, karboxínu, fenbutacín-oxidu, fenpyrazamínu  a pyridabénu

4. maximálne hladiny reziduí pubprofezínu, diflubenzurónu, etoxysulfrónu, joxynilu, molinátu, pikoxystrobínu, tepraloxydínu


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_Vykonávacie nariadenie_kontrola pre africkým morom ošípaných

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/100 z 22. januára 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch 


Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie