Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Právna pomoc potravinám

Právna pomoc potravinám

 

Advokátske kancelárie, daňový poradca a Potravinárska komora Slovenska sa spojili, aby pomohli krízou postihnutému sektoru potravinárstva

 

Bratislava (22. apríla 2020) – Skupina advokátov, daňový poradca spolu s Potravinárskou komorou Slovenska spoločne pripravili portál otázok a odpovedí na časté právne, daňové a finančné otázky, ktoré v čase pandémie COVID-19 trápia podnikateľov v oblasti potravinárstva. Portál má slúžiť širokej verejnosti a podnikateľom v sektore potravinárstva, ktorí môžu klásť otázky, na ktoré budú odborníci odpovedať a prípadne ich ďalej zverejňovať pre ostatnú širokú verejnosť .

 

Potravinársky priemysel je jednou z najviac postihnutých oblastí v oblastí v dôsledku epidémie COVID-19. Zabezpečenie jeho riadneho fungovania je v tomto čase ešte dôležitejšie ako obvykle a stáva sa kľúčovým pre celú spoločnosť.

 

Advokátske kancelárie LS Legal, s.r.o., Motúzová & Lacko advokátska kancelária a daňový poradca Ing., JUDr. Peter Huba PhD. sa v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska rozhodli prispieť k narastajúcej celospoločenskej vlne vzájomnej solidarity. Potravinárske spoločnosti musia dennodenne zápasiť s mnohými problémami od chýbajúcich pracovníkov, ochranných prostriedkov až po obmedzenia na hraničných priechodoch či s oneskorenými dodávkami zo strany ich obchodných partnerov.

 

Jedinečný projekt portál Právnej pomoci potravinám si dal za cieľ pomôcť potravinárskym spoločnostiam kedykoľvek čeliť novým právnym, finančným a daňovým výzvam, ako aj pomôcť im pri zorientovaní sa v legislatívnych obmedzeniach súvisiacich s rýchlo sa meniacimi právnymi predpismi a prijímanými opatreniami. Zároveň ide o platformu, prostredníctvom ktorej môžu potravinárske spoločnosti komunikovať s odborníkmi v týchto oblastiach a získať tak rýchlo odpovede na svoje otázky. Projekt je dostupný na help.potravinyslovensko.sk.

 

Inšpiráciou tohto projektu bola iniciatíva advokátov z advokátskej kancelárie PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., ktorí spustili úspešný projekt Potraviny Česko spolu s Potravinářskou komorou Českej republiky. Na Slovensku projekt iniciovala advokátska kancelária Motúzová & Lacko advokátska kancelária.

 

Veríme, že projekt Potraviny Slovensko bude pre potravinárske spoločnosti prínosom, ktorý im pomôže zorientovať sa vdaných oblastiach atak aj lepšie zvládnuť súčasné náročné obdobie“ hovorí Ľubomír Lukič zadvokátskej kancelárie LS Legal

 

Zuzana Motúzová z Motúzová &  Lacko dodáva: „Som rada, že sme sa spoločne s kolegami rozhodli tento projekt uskutočniť a spojiť sily.  Máme veľký rešpekt k podnikateľom a ľuďom v prvej línii, ktorí i za týchto náročných podmienok usilujú o splnenie všetkých svojich povinností. Veľká vďaka patrí aj Potravinárskej komore Slovenska a jej vedeniu, ktorá nás v tomto projekte podporila. Taktiež ďakujeme našim partnerom, ktorí nám pomohli projekt technicky realizovať“.

 

Potravinárska komora Slovenska víta projekt právnej pomoci pre potravinárske podniky: „Potravinárske podniky od začiatku pandémie veľmi starostlivo sledujú všetky opatrenia, ktoré sú prijímané ako Ústredným krízovým štábom, tak aj ostatnými štátnymi inštitúciami. Dostávame však veľa otázok, ktorých zodpovedanie je nad naše možnosti. Preto vítame tento jednoduchý internetový nástroj, ktorý verím nájde využitie nielen u potravinárskych podnikov. Veľmi pekne ďakujeme tvorcom webového portálu aj celému tímu odborníkov, ktorí v tejto náročnej dobe takýmto spôsobom prispejú k zabezpečeniu plynulosti dodávok potravín pre spotrebiteľov, ale aj k ďalšiemu zachovaniu potravinárskej výroby na Slovensku,“ uzatvára Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte Zuzanu Motúzovú na tel. č.: + 421 902 203 238 alebo pána Ľubomíra Lukiča na tel. č.: + 421 915 533 241 alebo na help@potravinyslovensko.sk.22.4.2020