Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Prioritami nového ministra musia byť zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska:

 

Prioritami nového ministra musia byť zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami v čase mimoriadnej situácie, podpora potravinárskeho priemyslu a príprava Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky

 

Bratislava, 19. marca 2020:

Potravinárska komora Slovenska blahoželá pánovi Jánovi Mičovskému k dezignovaniu na post ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky. PKS v tejto situácii považuje za dôležité, aby si nový minister v čo najkratšom osvojil kľúčové úlohy, pred ktorými rezort stojí.

 

Pán Mičovský vstupuje na náročný rezort v extrémne zložitej situácií. Medzi jeho prvé úlohy bude bezpochyby patriť zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami v čase obmedzení zavedených Krízovým štábom Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Potravinári čelia množstvu problémov, ktoré je v súčasnej dobe potrebné operatívne riešiť tak, aby výroba potravín bola plynulo zachovaná po celú dobu trvania obmedzení.

 

Mimoriadna situácia s novým koronavírusom ukázala, aké je dôležité zabezpečiť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Potravinársky priemysel, ktorý je nositeľom potravinovej sebestačnosti, bol predchádzajúcimi vládami dlhodobo zanedbávaný a vyčleňovaný mimo finančnej podpory. Pevne veríme, že nový pán minister si v plnej miere osvojí poznatok, že bez podpory spracovateľského priemyslu nie je možné suroviny poľnohospodárskej prvovýroby spracovať, dať im pridanú hodnotu, následne ich zabaliť a dodať na pulty obchodov.

 

Politika rezortu pôdohospodárstva, ktorá v minulých obdobiach zanedbávala potravinárstvo čo sa týka finančnej podpory, sa prejavuje nízkym podielom domácich potravín na pultoch obchodov a historicky najvyšším negatívnym saldom zahraničného obchodu s potravinami mínus 1,8 mld. € za rok 2019. Preto bude nevyhnutné v čo najkratšej dobe notifikovať schémy štátnej pomoci pre potravinársku výrobu, ktoré v súčasnej dobe na Slovensku absentujú. Zároveň musí ministerstvo zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky aj z prostriedkov Európskej únie, s čím je potrebné počítať pri príprave Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie a umožniť, aby žiadateľmi o projektovú podporu mohli byť spracovateľské podniky. Pevne preto veríme, že aj práca potravinárov bude novým pánom ministrom doceňovaná a bude jej venovať potrebnú pozornosť.20.3.2020