Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

PKS: Potravín je dostatok, žiadame koordinovanie aktivít pre plynulé zásobovanie potravinami

Bratislava, 13. marec 2020 – Potravinárska komora Slovenska pozorne sleduje aktuálnu situáciu ohľadom choroby COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom, rovnako aj opatrenia prijaté Krízovým štábom SR a aktívne informuje o aktuálnej situácií potravinárske podniky. Plne si uvedomujeme skutočnosť, že v súčasnej situácií je absolútne kritické udržanie potravinárskej výroby a plynulé zásobovanie potravinami obyvateľov Slovenskej republiky. Potravinárske podniky v súčasnej dobe disponujú dostatočnými zásobami potravín a sú schopné pokrývať požiadavky svojich odberateľov. Dnešným listom adresovaným podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva pani Matečnej však vyzývame na zriadenie Krízového štábu ministerstva za účelom koordinácie aktivít a zabezpečenia plynulého zásobovania obyvateľov Slovenska potravinami.

 

V súvislosti s prijatými opatreniami nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách, vyvstávajú viaceré oblasti, ktoré bude nevyhnutné v najbližších dňoch riešiť z pohľadu plynulého zabezpečenia zásobovania potravinárskych podnikov surovinami a zásobovania obchodov potravinami. Na jednej strane evidujeme zvýšený záujem o určité výrobky zo strany zahraničných odberateľov, ktoré niekoľkonásobne presahujú mesačné množstvá daných výrobcov. Na druhej strane, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov potrebujú urýchlene zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok, najmä rúšok, pre svojich zamestnancov, a zároveň bude potrebné riešiť situáciu s nedostatkom pracovnej sily v dôsledku práceneschopnosti zamestnancov a OČR súvisiacich s uzatvorením škôl a škôlok na celom území Slovenskej republiky.

 

Zároveň považujeme za absolútne kľúčové, aby boli prevádzkovateľom potravinárskych podnikov proaktívne oznamované všetky opatrenia, ktoré majú vplyv na plynulé zásobovanie a výrobu, najmä čo sa týka prepravy surovín, tovarov, ale aj osôb, ktoré sa v dôsledku plnenia pracovných povinností presúvajú cez hranice Slovenskej republiky, ako aj opatrenia prijímané najmä susednými štátmi.

 

Potravinárska komora Slovenska preto pripravila návrh opatrení a konkrétnych krokov, ktoré je potrebné v najbližšej dobe vykonať na to, aby bola zabezpečená plynulá zásoba potravín v obchodoch a zároveň, aby sa Slovenská republika pripravila na všetky možné alternatívy v dôsledku ďalšieho vývoja nákazy v Slovenskej republike, ale aj ostatných krajinách Európskej únie. Návrh týchto opatrení zaslala ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabriele Matečnej s výzvou na zriadenie Krízového štábu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.14.3.2020