Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
01.04.2020
Výbor PKS pre zdravý životný štýl

P o z v á n k a

 

 

Vážení členovia Výboru pre zdravý životný štýl

 

dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční

 

v stredu 1.4.2020 od 15.30 hod.

 

v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava.

 

Podklady na rokovanie Vám budú zaslané dodatočne.

 

S pozdravom,

 

  

                                                                               Lucia    M o r v a i , v.r.

                                                                                   Predsedníčka výboru