Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
01.04.2020
Legislatívny výbor PKS

P o z v á n k a

 

 

Vážení členovia Výboru pre legislatívu pri PKS,

 

dovoľujem si Vás pozvať na rokovanie výboru, ktoré sa uskutoční

 

v stredu 1. apríla 2020 od 13.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava.

 

Podklady na rokovanie Vám budú zaslané dodatočne.

 

S pozdravom,

 

 

 

                                                                                       Jana   V e n h a r t o v á, v.r.

                                                                              predsedníčka Výboru pre legislatívu pri PKS