Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k výsledku volieb

Bratislava, 4. marca 2020 :

 

Potravinárska komora Slovenska (PKS) absolvovala pred konaním parlamentných volieb sériu rokovaní s predstaviteľmi politických strán, vrátane všetkých politických strán rodiacej sa vládnej koalície. V rámci rokovaní poukazovala PKS na problémy v potravinárskom odvetví, najmä na chýbajúcu podporu spracovateľského priemyslu, nízky podiel slovenských potravín na pultoch v obchodoch, zvyšujúce sa pasívne saldo zahraničného obchodu s potravinami a na potrebu zásadných krokov na zlepšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. PKS považuje za dôležité, že prezentované priority sa z významnej časti dostali do programov kandidujúcich politických strán a postojov politických lídrov pre túto oblasť.

 

PKS od novej vlády očakáva predovšetkým zlepšenie podnikateľského prostredia, zvýšenie dôvery občanov v štátne inštitúcie, prijatie účinných protikorupčných opatrení a transparentné a udržateľné verejné financie.

 

„Pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva je kľúčové, aby riadenie rezortu bolo zverené osobe, ktorá má odborné predpoklady bezprostredne po menovaní riešiť akútne úlohy v rezorte, a to najmä nastavenie systémových nástrojov štátnej podpory potravinárstva a tvorbu národného Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.

 

Nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čaká veľa výziev a náročných úloh, preto PKS považuje za dôležitý fakt, že v rámci kryštalizujúcich sa rokovaní o zostavení novej vlády je možné identifikovať politické osobnosti, ktoré spĺňajú odborné požiadavky a javia záujem o prevzatie zodpovednosti za riadenie rezortu.

 

V oblasti potravinárstva PKS očakáva, že rok 2020 bude rokom, v ktorom sa položia základy systémovej podpory potravinárskeho priemyslu. Potravinársky priemysel musí byť aktívnym príjemcom štátnej pomoci a zároveň oprávneným žiadateľom o podporu aj v rámci novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie, čo je základným predpokladom budovania potravinovej sebestačnosti.

 

PKS tiež očakáva, že nové vedenie ministerstva posilní postavenie potravinárskych samospráv a bude podporovať konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov efektívnym právnym rámcom upravujúcim nekalé podmienky v obchode s potravinami, podporou na výstavách a veľtrhoch, ale aj marketingovými a vzdelávacími aktivitami.5.3.2020