Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Podporme snahu detí nesedieť s mobilom v ruke, ale žiť svoj život naplno

Bratislava, 5. február 2020 – Správne stravovacie a pohybové návyky už v najrannejšom veku ovplyvňujú zdravie dospelého človeka. Deti by mali byť vedené k správnym stravovacím návykom a k zdravému životnému štýlu nielen svojimi rodičmi, ale aj v učiteľmi v škole pri mimoškolských aktivitách. Vybudovanie správnych návykov má väčšiu šancu vtedy, ak sa podporuje z viacerých komunít. S projektom Hravo ži zdravo sa žiaci 5. ročníkov základných škôl učia nielen zdravému stravovaniu, ale ako tráviť svoj voľný čas bez mobilu v ruke.

 

Potravinárska komora Slovenska, ktorá na Slovensku realizuje kurz zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo sa touto formou pripája k iniciatívne Svetového dňa bez mobilu, ktorý tento rok pripadá na 6.2.2020. Svetový deň bez mobilu vznikol na návrh francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile. „Potravinárska komora Slovenska vyhlasuje od roku 2012 edukatívny kurz Hravo ži zdravo, ktorým chceme deti viesť ku zdravému životnému štýlu deti a okrem návodu na zostavenie vyváženého jedálnička ich chceme upozorňovať aj na to, aby sa svoj čas rozumne rozložili medzi zmysluplné aktivity, v rámci ktorých nesmie chýbať dostatok pohybu“, hovorí Jana Venhartová, riaditeľka PKS.  Súčasťou kurzu Hravo ži zdravo je dotazník, na základe ktorého môžeme získať dôveryhodné informácie o životnom štýle piatakov. Dotazník je zameraný predovšetkým na stravovacie návyky a pohybové aktivity u detí. Poskytuje nám tak odpovede na otázky, ako dnešné deti trávia voľný čas, či športujú, koľko času trávia pri počítači. Deň bez mobilu je vynikajúci spôsob ako sa na chvíľu zastaviť, zistiť, čo nás naozaj baví, čo by sme sa chceli dozvedieť – či už z kníh alebo časopisov. Pravdou je, že sa spolu málo rozprávame a často uprednostňujeme hry na mobilných zariadeniach ako tie reálne.

 

Z vyzbieraných údajov sme zistili, že piataci zapojení do kurzu Hravo ži zdravo sa pomaličky menia. Mení sa ich vnímanie zdravého životného štýlu, pretože čas strávený po škole venujú predovšetkým športu, a to 37,86 % žiakov. Druhou najčastejšou aktivitou 22,42 % je príprava do školy  a 13,63 % celkového času patrí záujmovým krúžkom. K leňošeniu sa priznalo 7,84 % piatakov.

Z prieskumu projektu Hravo ži zdravo aj vyplýva, že ako dlho trávia piataci pred televízorom či za počítačom. Viac ako 5 hodín denne presedí pred telkou či za počítačom 7,61 % žiakov, 3-4 hodiny 19,34 % žiakov a 1-2 hodiny až 65,26 % žiakov.

Rovnako, z Medzinárodnej štúdie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983 vyplýva, že    70 % školákov nemá ani 60 minút pohybu denne. „Vyskúšajme sa teda zamyslieť, ako maximálne zapojiť pohyb do nášho dennodenného života. Možno stačí vystúpiť o jednu zástavku skôr, či namiesto výťahu použiť schody. Zároveň, naučme sa vedome odložiť mobil a venovať sa spoločným aktivitám s našimi deťmi, či relaxu napríklad s dobrou knihou,“ uzatvára Jana Venhartová.5.2.2020