Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
16.01.2020
Zasadnutie Výboru PKS pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie
P o z v á n k a

Vážení členovia Výboru pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie pri PKS,
dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční
 
vo štvrtok 16.1.2020 od 13.00 hod.
 
v priestoroch zasadačky PKS, Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava.
Návrh programu a podklady na rokovanie Vám budú zaslané dodatočne.
 
 
S pozdravom,
 
 
                     Jozef   G o l i a n, v.r.
                       predseda výboru
 
 

Poznámka: Svoju účasť potvrďte, prosím, mailom na adrese pks@pks.sk