Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Valné zhromaždenie PKS

 

Dňa 12.12.2019 sa uskutočnilo výjazdové Valné zhromaždenie PKS v Turčianskych Tepliciach, kde jedným z najdôležitejších bodov bolo odovzdanie dokumentu z dielne PKS pod názvom Strategické priority na rozvoj výroby potravín v SR, ktorý bol predstavený a odovzdaný ministerke pani Gabriele Matečnej, prítomnej na tomto podujatí. 


Ako aj minulý rok, aj tohto roku bolo podujatie rozdelené na dve časti - pracovnú a slávnostnú.
Najdôležitejšie body pracovnej časti boli:
1. predstavenie dokumentu Strategické priority na rozvoj výroby potravín v SR prítomným členom PKS a následné predstavenie a odovzdanie tohto dokumentu ministerke pani Gabriele Matečnej
2. plán činnosti PKS pre rok 2020
3. predbežný rozpočet na rok 2019 a schválenie rozpočtu na rok 2020
4. schválenie zmeny Stanov PKS

Slávnostnú časť tvorilo udeľovanie ocenení výhercom súťaže Cena Potravinárskej komory Slovenska 2019.
Všetkým výhercom blahoželáme, a zároveň ďakujeme členom, ktorí svojimi výrobkami podporili toto podujatie a tým vyzdvihli jeho úroveň. 15.12.2019