Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári reagujú na avizovanú Európsku zelenú dohodu dokumentom s dobrovoľnými záväzkami

Brusel, Bratislava: 11. decembra 2019 – Európska organizácia združujúca potravinársky a nápojový priemysel FoodDrink Europe dnes vydala dokument o ceste potravinárskeho a nápojového priemyslu k trvalo udržateľným potravinovým systémom. Robí tak v súvislosti s očakávaným vydaním Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

 

Európsky potravinársky a nápojový priemysel, ktorý je najväčším spracovateľským odvetvím v rámci Európskej únie, bol v posledných desaťročiach zodpovedným a konštruktívnym partnerom pri riešení hospodárskych, sociálnych a environmentálnych pilierov udržateľnosti v potravinovom reťazci. Rastúce výzvy, ako sú zmena podnebia, vyčerpanie zdrojov a nesprávna výživa, však dnes viac ako kedykoľvek predtým ovplyvňujú naše odvetvie - a spoločnosť.

 

Preto sme dnes odhodlaní znásobiť naše úsilie s cieľom dosiahnuť udržateľnejšie potravinové systémy a účinne vykonávať ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG).

 

V tejto súvislosti a na základe doterajšieho úsilia a dosiahnutých výsledkov budeme spoločne pracovať na:

  • generovaní inkluzívneho a udržateľného rastu;
  • uspokojení potreby občanov a požiadaviek spotrebiteľov, a to aj prostredníctvom:
  • poskytovania výživových a environmentálnych informácií o potravinách a nápojoch;
  • podpory zdravšej a udržateľnejšej stravy;
  • zodpovednému prístupu k našej planéte, a to aj prostredníctvom:
  • podpory trvalo udržateľného poľnohospodárstva;
  • zabezpečenia udržateľnejších globálnych zdrojov;
  • prispievania k cieľu EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050;
  • prechodu k zodpovednejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a obehového hospodárstva.

Cieľom tohto orientačného dokumentu je pripraviť pôdu pre udržateľnú budúcnosť so silnejším prepojením medzi potravinami, ľuďmi a planétou, a zároveň vydávať odporúčania pre opatrenia EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti a udržateľnosti.

 

Mella Frewen, generálna riaditeľka FoodDrinkEurope, uviedla: „Náš priemysel je stále oddaný dosahovaniu udržateľnejších potravinových systémov. Jednoducho povedané, trvalá udržateľnosť je pre naše podniky, pre našu spoločnosť a pre našu planétu tou pravou vecou. Týmto orientačným dokumentom dúfame, že budeme stavať na našich doterajších činnostiach a ukážeme naše ďalšie záväzky týkajúce sa dosiahnutia udržateľnej a zdravej budúcnosti pre všetkých. “

 

Rýchly prechod na udržateľnejšie potravinové systémy si vyžaduje zapojenie a spoluprácu všetkých aktérov potravinového dodávateľského reťazca.

 

Potravinárska komora Slovenska, ktorá je členskou organizáciou FoodDrink Europe, víta túto európsku iniciatívu: „Potravinárska komora Slovenska sa pripája k odhodlaniu FoodDrink Europe prispieť k trvalej udržateľnosti celého potravinového systému. Aj výrobcovia na Slovensku si uvedomujú svoju zodpovednosť za ochranu životného prostredia a už dnes prinášajú na trh výrobky rešpektujúce zvyšujúce sa nároky a očakávania spotrebiteľov ohľadom šetrného prístupu k našej planéte. V tomto odhodlaní budeme pokračovať zdieľaním najlepších praktík, podporou inovácií v oblasti výroby potravín, obalových materiálov či šetrného získavania surovín. Zároveň budeme pokračovať vo vzdelávacích aktivitách smerovaných na spotrebiteľa, či už v oblasti pestrej a vyváženej stravy, ale aj ochrany životného prostredia a predchádzania plytvaniu potravinami,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

Dokument európskej organizácie FoodDrink Europe s názvom Cesta potravinárskeho a nápojového priemyslu k trvalo udržateľným potravinovým systémom (The path of the food and drink industry towards Sustainable Food Systems) nájdete na tomto linku.11.12.2019