Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Dvojmesačník OECD_45.

Vážené dámy, vážení páni,

 

v prílohe Vám zasielame 45. číslo informačného „dvojmesačníka“ Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke".


Súčasťou mailu je krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého nám môžete zaslať svoje pripomienky. Archív „OECD v skratke“ je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD a na webovej stránke misie www.mzv.sk/oecdparis pod názvom OECD v skratke.

Kontaktný e-mail: oecd.paris@mzv.sk.

 

Kolektív Stálej misie SR pri OECD Paríž3.12.2019