Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú zase rásť

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu spracovateľov mäsa

 

Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú zase rásť

 

Bratislava 27.novembra 2019 : Bravčového mäsa je v EÚ akútny nedostatok. V dôsledku prepuknutia epidémie afrického moru ošípaných v ázijských krajinách, ale i v EÚ sa prudko zvýšil dopyt týchto krajín po bravčovom mäse, čo dlhodobo spôsobuje kontinuálny rast jeho ceny. Od začiatku roka sa jedná o nárast ceny jatočne upravených bravčových polovíc takmer o 45 %.

 

Tento stav zároveň potvrdzujú aj výsledky už zrealizovaných aukcií na nemeckej burze, ktorej vývojom sa trh riadi. Postupný, ale intenzívny nárast cien bravčových jatočne upravených tiel (JUT) bol na burze prvotne zaznamenaný v štvrtom týždni 2019 odkedy cena postupne rástla. Po jedenásť týždňovej stagnácii vyvolávacej ceny na hodnote 1,85 EUR/kg JUT, cena na burze znovu opäť stúpla v priebehu dvoch týždňov až o 5 %.

 

V rovnakom časovom období bol zaznamenaný aj nárast cien slovenských ošípaných a to v rozmedzí 40 - 45 %.

 

Súčasnú situáciu na trhu možno z pohľadu spracovateľov mäsa označiť za kritickú.  Rastúce ceny  bravčových polovíc ako základnej výrobnej suroviny majú zásadný vplyv na cenotvorbu výsekového mäsa i mäsových výrobkov - výrobcovia sú preto nútení premietnuť ich aj do odberateľských cien.

Navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov očakávame už od začiatku decembra a to na úrovni približne 10 až 12 %, v niektorých prípadoch sa môže jednať o navýšenie ceny až o 20 %“ uvádza Eva Forrai, výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa.

 

,,Prognózy vývoja cien  nie sú priaznivé ani pre rok 2020. Na základe vývoja celosvetovej situácie s africkým morom ošípaným ZSM očakáva ešte ďalší nárast cien bravčového mäsa, pričom  vniknutú situáciu spracovateľom mäsa skomplikujú od 1.1.2020 ešte aj rastúce mzdové náklady na zamestnancov a už avizované zvyšovania cien energií.dodáva.

 

 

Zväz spracovateľov mäsa je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich v oblasti spracovania mäsa, výroby mäsových výrobkov a/alebo v oblasti súvisiacej s touto podnikateľskou činnosťou. Členovia Zväzu sa hlásia k princípom trhovej ekonomiky, rešpektujú a dôsledne dodržiavajú pri výkone svojej činnosti právny poriadok platný na území Slovenskej republiky.

_________________________________________________________________________

Kontakt : Eva Forrai, výkonná riaditeľka, slovmaso@gmail.com, tel : 0902 947 052

 28.11.2019