Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Registrácia do exportnej databázy Best Slovak Food

Dobrý deň prajem,

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa dlhodobo snaží vytvárať nástroje a možnosti, ako pomôcť naším potravinárskym spoločnostiam s exportom. Okrem podnikateľkách misii, národných stánkov, prezentačných dní a finančnej podpore na účasť spracovateľa na zahraničných výstavách sme predstavili online exportnú databázu, ktorá je zameraná len pre potravinárov. Prečo sme chceli vytvoriť niečo samostatné? Zvykom býva, že propagácia potravinárstva je potláčaná propagáciou automobilového alebo IT priemyslu.

 

Do tejto databázy sa môže prihlásiť každá slovenská potravinárska spoločnosť, ktorá exportuje mimo územia SR alebo má to v svojej dlhodobej stratégií.

 

Tento portál bude slúžiť na prezentáciu najlepších slovenských produktov, ktoré majú vysoký exportný potenciál v zahraničí. Databáza bude zasielaná na všetky slovenské veľvyslanectva a bude slúžiť ako nástroj na prezentovanie slovenského potravinárstva a našich produktov pre veľvyslancov a diplomatov počas ich rokovaní a pri hľadaní nových odbytových možností pre slovenské spoločnosti. Zároveň bude distribuovaná na zahraničné veľvyslanectvá a ekonomických diplomatov, ktoré v portfóliu majú územie našej krajiny. Táto webová stránka bude slúžiť pre všetkých nákupcov, distribútorov, importérov, zástupcov maloobchodných a veľkoobchodných sieti a všetkých tých, ktorí zháňaj nové produkty do ich portfólia na predaj. Zároveň bude hlavným komunikačným nástrojom pri hore uvedených exportných aktivitách.

 

Predtým, ako požiadate o registráciu si prosím prejdite dotazník pripravenosti na export, ktorý sa nachádza na http://bestslovakfood.com/get-involved-slovak-companies .  Je dôležité mať zakladené veci, ako napríklad webovú stránku v anglickom jazyku, kde potencionálny nákupca sa vie prelinkovať z best slovak food   na Vašu domovskú stránku,  je dôležité  mať informácie, etikety, obaly pripravené aj v inom jazyku. Je potrebné, aby ste prostredníctvom  tejto stránky oslovili nákupcu a pár vetami povedali, prečo práve Váš produkt je lepši ako ten z Nemecka,  Ruska atď.  a zaujali jeho pozornosť.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva, hospodárstva, zahraničných veci, dopravy a cestovného ruchu bude prezentovať túto stránku na  svojich portáloch, medzi svoje kontakty a databázy. Vašou úlohou je len odrepzentovať Vašu spoločnosť v čom najlepšom svetle.

 

Dovolila by som si Vás informovať, že registrácia do exportnej databázy BEST SLOVAK FOOD je spustená na stránke http://bestslovakfood.com/.

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte.

 

 

 

 

S pozdravom

 

Jana Reváková

 

bestslovakfood@land.gov.sk15.11.2019