Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Agrorezort spúšťa ďalšie opatrenie na podporu slovenských potravinárov

Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Agrorezort spúšťa ďalšie opatrenie na podporu slovenských potravinárov

  • Bezplatný nástroj určený pre slovenských potravinárov s exportným potenciálom
  • Využitie služieb zahraničnej ekonomickej diplomacie na podporu exportu slovenských spoločností

 

Nitra 8. novembra 2019 – Cesta, ako znižovať negatívne obchodné saldo Slovenska v potravinách, vedie aj cez podporu exportných aktivít potravinárov. Agrorezort spúšťa ďalšie opatrenie, ktoré vďaka využitiu služieb ekonomickej diplomacie pomôže slovenským výrobcom nadväzovať obchodné kontakty v zahraničí – elektronickú databázu slovenských potravín a ich producentov „Slovak Food Export“.

 

„Keď som v roku 2016 prebrala vedenie agrorezortu, podpora expanzie slovenských potravinárov do zahraničia neexistovala. Na významných potravinárskych výstavách chýbal národný stánok, absentovali cielené podujatia pre potravinárov, veľvyslanectvá a zastupiteľské úrady nemali žiadne údaje o slovenských potravinách. Rozhodli sme sa to zmeniť. Rozcestovali sme potravinárov a otvorili im dvere aj na ťažko dostupné trhy a kde uzavreli nové kontrakty. Teraz prichádzame s podporou slovenskej obchodnej diplomacie,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS) počas Exportného dňa na výstave Gastra & Kulinária.

 

Slovak Food Export, elektronická databáza slovenských výrobcov a potravinárskych výrobkov slúži na prezentáciu slovenských produktov v zahraničí. Prihlásiť sa do nej môže bezplatne každá slovenská potravinárska výrobná spoločnosť, ktorá exportuje do zahraničia alebo to má vo svojej dlhodobej stratégii. „Databáza slúži na prezentovanie slovenského potravinárstva a našich produktov pre veľvyslancov a diplomatov počas ich rokovaní a pri hľadaní nových odbytových možností pre slovenské spoločnosti. Zároveň ho budeme distribuovať zahraničným veľvyslanectvám a ekonomickým diplomatom, ktorí majú v portfóliu územie Slovenska. Databáza je určená aj pre všetkých zahraničných nákupcov, distribútorov, importérov, zástupcov maloobchodných a veľkoobchodných sietí,“ objasnil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Dostupná je na stránke www.bestslovakfood.com a spravuje ju MPRV SR.

 

Agrorezort spustil počas aktuálneho vedenia množstvo aktivít pre slovenských potravinárov. Projekt prezentačných dní na veľvyslanectvách v zahraničí, na ktorých slovenskí výrobcovia s vysokým exportným potenciálom nadväzovali obchodné kontakty s nákupcami a reťazcami. Po rokoch vrátil národný stánok Slovenska na medzinárodný veľtrh privátnych značiek PLMA v Amsterdame či na najprestížnejšiu výstavu zameranú na biopotraviny Biofach v Norimbergu. Veľkým úspechom je aj oživenie účasti Slovenska na veľtrhu Grüne Woche v Berlíne so 400-tisícovou návštevnosťou, na ktorom Slovensko chýbalo dlhých 11 rokov. Prvýkrát ministerstvo dostalo slovenských výrobcov potravín na prestížny ázijský veľtrh Gulfood. Tento rok agrorezort strojnásobil objem prostriedkov určených na podporu prezentácie slovenských potravinárov na prestížnych výstavách doma aj v zahraničí. „Úlohou agrorezortu je aj podporovať exportné aktivity slovenských potravinárov. Aj toto je cesta, ako znižovať naše negatívne obchodné saldo v potravinách. Zároveň tak posilníme domácu produkciu a tým zvýšime našu potravinovú sebestačnosť i bezpečnosť,“ zdôraznila Gabriela Matečná.7.11.2019