Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Zoznam žiadostí členských krajín EÚ o colné suspenzie a kvóty od 1. 7. 2020

V zmysle oznámenia Európskej komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (2011/C 363/02) a platnej legislatívy Európskej únie zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR zoznam žiadostí členských krajín EÚ o zavedenie colných suspenzií a colných kvót na dovoz vybraných tovarov z tretích krajín od 01. 07. 2020, a tiež zoznam žiadostí členských krajín EÚ o zmenu existujúcich colných suspenzií a kvót.

 

V prípade, že dovážate alebo sa v období od 01. 07. 2020 chystáte dovážať niektoré z produktov uvedených v priloženom zozname, je možné takúto žiadosť na otvorenie colnej suspenzie alebo kvóty podporiť.

 

Výhrady voči priloženým žiadostiam, ako aj už platným colným suspenziám a colným kvótam iných členských krajín, je možné vzniesť v prípade, ak existuje výroba týchto produktov v SR alebo v inej členskej krajine EÚ. Výhrady sa podávajú v zmysle postupu, ktorý je vysvetlený v horeuvedenom oznámení Európskej komisie. Konkrétne ide o vyplnenie Prílohy IV hore uvedeného oznámenia (uviesť firmu, jej adresu a kontaktnú osobu, v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku). Prípadnú podporu alebo výhradu voči niektorej z predložených žiadostí o novú colnú kvótu alebo suspenziu je potrebné doručiť na Ministerstvo hospodárstva SR v termíne do 13. decembra 2019 elektronicky na e-mailovú adresy:

 

merenyi@mhsr.sk a

Branislav.Jesensky@mhsr.sk

 

Prípadnú výhradu voči existujúcej colnej suspenzii alebo colnej kvóte, prípadne výhradu voči navrhovanej zmene existujúcich opatrení, je potrebné doručiť na Ministerstvo hospodárstva SR v termíne do 8. novembra 2019 na vyššie uvedené e-mailové adresy.

 

Nové žiadosti o colné suspenzie a kvóty ako aj žiadosti o zmenu existujúcich colných suspenzií a kvót je možné vyhľadať podľa KN kódu aj v databázach Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a clá na stránke http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=sk&Screen=0.

 

S pozdravom

 

Mgr. Branislav Jesenský, MA

hlavný štátny radca | odbor zahraničnoobchodnej politiky | sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí23.10.2019