Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Nižšia DPH na čerstvé pečivo môže ukázať na nepoctivých obchodníkov

Tlačová správa Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

 

 

Nižšia DPH na čerstvé pečivo
môže ukázať na nepoctivých obchodníkov

 

Bratislava, 10. októbra 2019 - Národná rada SR prijala 17. septembra 2019 novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorej sa znížená DPH vo výške 10 percent, zo súčasných 20 percent, vzťahuje aj na „čerstvé pečivo do hmotnosti od 40 do 50 gramov.“ V našich podmienkach sa teda znížená DPH bude od januára 2020 používať aj pre najbežnejšie pečivo, ktoré slovenskí spotrebitelia denne kupujú – rožky, prípadne aj tzv. „kaizerky“.

 

Výrobcovia pečiva si od zníženej DPH sľubujú najmä zvýšenie ceny tohto pečiva pre maloobchodné siete a zahraničné obchodné reťazce. „Nižšia DPH znamená pre obchodníkov a obchodné reťazce zvýšenie ich výnosov. Kým pri  súčasnej cene rožka pre konečného zákazníka (bežne 8 centov za rožok – pozn.) odvádza obchodník štátu 1,4 centa za jeden rožok, po novom bude odvádzať len 0,7 centa,“ uvádza Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

Podľa zväzu nemožno z titulu zníženej DPH očakávať pokles cien rožka v obchodoch, avšak úprava dane by mala jednoznačne pomôcť pekárom pri vyjednávaní ich odbytových cien na rok 2020. „Odbytové ceny rožkov sú mimoriadne nízke z dôvodu enormného tlaku obchodníkov na výrobcov pečiva. V tomto prípade však upravená DPH obchodníkom pomáha na výstupe, zvyšuje ich výnosy a preto očakávame, že reťazce budú akceptovať princíp spravodlivého rozdelenia marže a s touto výhodou sa s výrobcami podelia,“ spresnila Tatiana Lopúchová zo zväzu pekárov.

 

Rast nákladov výrobcov, najmä v podobe neúmerného nárastu mzdových nákladov, sa podľa Tatiany Lopúchovej musí preniesť do odbytových cien a vzhľadom na zníženie DPH neexistuje dôvod na úpravu ceny smerom nahor pre konečného zákazníka. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov plánuje pozorne sledovať správanie obchodníkov pri dohadovaní cien, a to najmä rožkov, a dodržiavaní zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady.

 

Pred koncom roka 2019 bude zväz pekárov anonymným spôsobom slovenských výrobcov pečiva žiadať o informácie o výsledku rokovania s obchodnými reťazcami. A prostredníctvom iniciatívy ,Poctivý obchod‘ tak budeme následne informovať odbornú a laickú verejnosť, ako aj rezort pôdohospodárstva, o výsledkoch týchto rokovaní. Následne sa ukáže, ktorý z obchodníkov či obchodných reťazcov sa správa v zmysle zásad poctivého obchodu,“ dodala Tatiana Lopúchová.

 

Poctivý obchod je iniciatíva slovenských pekárov, ktorá vznikla v roku 2018 s cieľom poukázať na nekalé praktiky obchodníkov. Výsledkom hodnotenia za rok 2018 bolo udeľovanie titulov „Poctivý obchodník“, pričom toto ocenenie doposiaľ nezískal žiaden zo zahraničných obchodných reťazcov.

 

Jedným z kritérií udelenia titulu Poctivý obchodník je práve zachovanie princípu spravodlivého rozdelenia marže, nezneužívanie dominantného postavenia obchodníkov. Situácia so zníženou DPH tak naplno ukáže, ako sa obchodníci správajú k slovenským výrobcom,“ uzavrela predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.10.10.2019