Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Informácia k vhodnému veku pre začatie pokračovacej výživy pre dojčatá
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín dokončil rozsiahle hodnotenie vedeckých dôkazov k téme vhodného veku pre začatie pokračovacej výživy pre dojčatá, pričom vedecké hodnotenie pokrývalo oblasti zdravia dojčiat, ich nutričné a vývojové potreby.
 
Európska komisia požiadala Úrad EFSA o vedecké usmernenie, ktoré by jej pomohlo určiť vek, ktorý by bolo možné používať v označovaní potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín. Vedecké stanovisko Úradu EFSA bolo zverejnené dňa (12.9.2019). Úrad EFSA pripravil aj “sumár v bežnej reči”, aby napomáhal neodbornej verejnosti v rýchlom vyhľadaní kľúčových informácií.
 
Odkazy na vedecké stanovisko, sumár s informáciami o tejto práci zverejnenými na Twitteri možno nájsť na adrese:
 
Publikáciu pre verejnosť môžete nájsť na tomto linku: