Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Stanovisko PKS k blokovaniu dohody (Mercosur)

 

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k blokovaniu dohody EÚ  s krajinami Južnej Ameriky

 

 

Bratislava, 28. augusta 2019: Potravinárska komora Slovenska (PKS) v rámci dnešného vyjadrenia Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabriely Matečnej plne podporuje blokovanie uzatvorenia obchodnej dohody s krajinami Južnej Ameriky (Mercosur).  Ministerka vo svojom vyhlásení zdôrazňuje nízke štandardy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, ale predovšetkým devastovanie amazonského pralesa.

 

 

Ministerka Gabriela Matečná je pripravená na Rade EÚ blokovať uzatvorenie obchodnej dohody s krajinami Južnej Ameriky (Mercosur). Potravinárska komora Slovenska sa pripája k tomuto rozhodnutiu. „Sme presvedčení, že nie len devastácia amazonského pralesa, ale aj nízke štandardy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín sú priority, ktoré potrebujú pozornosť celej Európskej únie. Vnímame tento krok za veľmi dôležitý z pohľadu distribúcie potravín z tretích krajín na Slovensko. Zisťujeme, že v západných krajinách dominuje protekcionizmus domácich potravín na omnoho vyššej úrovni, a preto sa obávame prílevu potravín z tretích krajín sem k nám, nakoľko slovenský spotrebiteľ je omnoho senzitívnejší na cenu potraviny. Našim hlavným a spoločným cieľom je bezpečnosť spotrebiteľa a podpora vlastnej prvovýroby a spracovania domácich surovín na Slovensku. Uzatvorenie dohody môže pritom výrazne ovplyvniť konkurencieschopnosť viacerých potravinárskych odvetví“, hovorí Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

Podľa vyhlásenia ministerky na sa Slovensko dovážajú potraviny a produkty, ktoré sú dorábané pri nerešpektovaní európskych ekologických a potravinárskych štandardov. „Stotožňujeme sa s vyjadrením pani ministerky, že pri obmedzení dovozu týchto výrobkov môžeme znížiť množstvo emisií CO2, ktoré výrazne ovplyvňujú životné prostredie. Rovnako v prípade kvality výrobkov z krajín Mercosuru už mala Európska únia v minulosti negatívnu skúsenosť so škandálom s kuracím mäsom z Brazílie, čo zasiahlo spotrebiteľov v celej EÚ“, dodáva Jana Venhartová, riaditeľka PKS. Podľa dohody uzatvorenej medzi EÚ a krajinami Južnej Ameriky by mala EÚ liberalizovať 82 % poľnohospodárskych dovozov z krajín Mercosur. „Napriek ubezpečeniam zo strany orgánov Európskej únie, že požiadavky na kvalitu dovážaných potravín zostávajú na rovnakej úrovni ako platia pre domácich výrobcov, vysledovateľnosť výrobkov v prípade rôznych priekupníkov nezabezpečí rovnakú úroveň ochrany v porovnaní s kontrolným mechanizmom v rámci Európskej únie, kedy vieme dohľadať pôvod potraviny a skontrolovať dodržiavanie európskej legislatívy v celom výrobnom procese, teda od farmy až na vidličku spotrebiteľa. Súhlasom s dohodou vystavíme väčšiemu riziku európskeho spotrebiteľa, čo je v rozpore so základnými zásadami európskeho potravinového práva ohľadom analýzy a manažmentu rizika“, uzatvára Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

 

Medzi najväčšie obavy patrí aj ochrana životného prostredia, čo sa aktuálne týka amazonského pralesa. PKS sa prikláňa k názoru ministerstva, že postoj Brazílie k jednému z najväčších producentov kyslíka je neúnosný. Je veľmi dôležité zastaviť úbytok lesov kvôli poľnohospodárskej produkcii. Naopak tam, kde je potreba ekologického materiálu, je potrebné znovu vysádzanie stromov na rovnako veľkej ploche. To, ako sa správame k amazonskému pralesu, je nesprávne a EÚ by mala využiť všetky formy, ako zmeniť prístup Brazílie k tomuto problému.  

 3.9.2019