Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Reforma agropolitiky Únie a životné prostredie

Zdroj: euractiv.sk

Dátum: 22.8.2019

 

Eurokomisia navrhuje zvýšiť podiel priamych platieb v rozpočte budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Priame podpory podľa výmery pôdy sú však podľa odborníkov neúčinné a škodlivé pre životné prostredie. Skepticky sa pozerajú aj na nové ekologické režimy.

Vedci z Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) nedávno zverejnili správu, v ktorej svetu pripomínajú, ako ku klimatickým zmenám prispieva ľudské zaobchádzanie s pôdou. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a ďalšie využívanie pôdy je zdrojom 23 percent emisií skleníkových plynov. A ak ľudia nezmenia svoj prístup ku krajine, číslo bude narastať.

Odpoveď na túto výzvu musí čo najrýchlejšie nájsť aj Európska únia. Už v roku 2021 začína nové rozpočtové obdobie a s ním aj nový sedemročný cyklus Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

 

Celá správa: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/reforma-agropolitiky-unie-a-zivotne-prostredie-navrh-komisie-je-krokom-spat-tvrdia-odbornici/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=1954&tqid=jufvdH58Hl8BbCm1J_N6tmna7u41UxMzAmJX22.8.2019