Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Aktualizácia: Dotazník pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 22. augusta 2019 je na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike. Dotazník bol vypracovaný na účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí. Dotazník pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Registrácia je realizovaná priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia. Následne budú záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje a ďalšie pokyny pre prístup do aplikácie.

 

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory:

 

-          elektronicky na adresu podporavyrobcov@nppc.sk, alebo

-           telefonicky na číslo: +421 2 50 237 025

 

v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

 

 

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.

Tvorba komplexnej informačnej databázy bude ukončená k 11. októbru 2019, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

Nakoľko príprava systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby je kľúčová pre ďalší rozvoj potravinárstva, prosíme potravinárske podniky, aby dotazníku venovali pozornosť a zaregistrovali sa na jeho vyplnenie.11.10.2019