Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Seminár k zákonu o neprimeraných podmienkach

Dňa 23. júla sa v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR uskutočnil seminár k uplatňovaniu zákona č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Seminár organizovala Potravinárska komora Slovenska a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Seminára sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorí zúčastneným zástupcom potravinárskych podnikov odpovedali na praktické otázky k uplatňovaniu zákona v praxi.

 

Prezentáciu, ako aj informačný materiál zo seminára nájdete na tomto linku.24.7.2019