English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
19.09.2019
Workshop_Physicochemical characterization of nano-sized particles in food
 

Vážení experti,

 

dovoľujem si Vás informovať o konaní workshopu „Physicochemical characterization of nano-sized particles in food” , ktorý sa uskutoční 19. – 20. 09. 2019 v Belgicku. Organizátorom worskhopu je belgický inštitút pre zdravie Sciensano.

 

ÚČEL WORKSHOPU:

  • praktický tréning v oblasti fyzikálno-chemickej charakterizácie nanočastíc v prídavných látkach v potravinách (vrátane E 171 a E 174) pomocou  transmisívnej elektrónovej mikroskopie (TEM), príprava vzoriek a analýza obrazov získaných TEM pomocou softwaru the ParticleSizer
  • prezentované budú metodiky v súlade s aktuálnym stavom vedy a techniky (state-of-the-art)

 

  1. deň workshopu je venovaný teoretickej príprave, v priebehu 2. dňa sa budú účastníci venovať praktickej časti (je možná aj registrácia len na 1. deň).

 

Účasť na workshope je zdarma. Registrovať sa je potrebné do 3. 9. 2019 prostredníctvom online formulára.

 

V prílohe si dovoľujeme zaslať oficiálnu pozvánku, kde je uvedený aj program.

 

Krásny deň praje

 

Lucia Gabrišová

 

Ing. Lucia Gabrišová

Štátny radca |Odbor bezpečnosti potravín a výživy |Sekcia potravinárstva a obchodu