Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Obchodníci sa sťažujú Európskej komisii

Zdroj: RTVS Jednotka

https://www.rtvs.sk/

 

Viliam Stankay, moderátor: „Európske združenie obchodníkov, v ktorom sú aj naše obchodné reťazce podalo sťažnosť Európskej komisii. Novely zákonov o potravinách a tiež o neprimeraných obchodných podmienkach sú podľa nich v rozpore s európskym právom. Tvrdia, že normy poškodzujú aj spotrebiteľov a zhoršujú spoluprácu s lokálnymi dodávateľmi. Ministerstvo pôdohospodárstva to odmieta.“

Monika Maťová, redaktorka: „Obchodníci považujú za neprijateľné zrušenie odkladu splatnosti pokút. Znamená to, že aj keď nie je právoplatne ukončené správne konanie, obchodník musí zaplatiť pokutu a až potom dokazovať nevinu a vymáhať pokutu späť.“

Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu: „Tým prípadom sa upiera obchodníkom, ale aj výrobcom potravín právo na spravodlivý proces, ale aj prezumpcia neviny.“

Monika Maťová: „Rezort pôdohospodárstva trvá na tom, že cieľom právnej úpravy nie je nič iné ako stransparentnenie obchodu s potravinami a pomoc prvovýrobcom.“

Vladimír Machalík, hovorca Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: „Je tam introdukovaná takzvaná generálna klauzula, ktorá umožňuje anonymné podania. V bežnej demokracii a v rámci štandardného trhu samozrejme anonymné podanie, ak tá druhá strana, v tomto prípade ten obchodník nemá čo skrývať, nemal by v tom žiadny problém.“

Monika Maťová: „Anonymné podania obchodníkov netrápia. Problém generálnej klauzuly je podľa nich úplne inde.“

Martin Krajčovič: „Štát nadobúda neobmedzenú právomoc určiť, čo je neprimeraná podmienka a tým aj ľubovoľne obchodníkom, ale aj dodávateľom zakázať niektoré veci, ale aj ich pokutovať neobmedzene.“

Monika Maťová: „Riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, ktoré združuje potravinárskych prvovýrobcov si zatiaľ netrúfa tvrdiť, či sú novely zákona o potravinách a zákona o neprimeraných obchodných podmienkach pre nich prínosom.“

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska: „Pre nás je dôležité jednoznačný výklad tohto zákona a samozrejme uplatňovanie v praxi a dôsledná kontrola.“

Monika Maťová: „V sťažnosti adresovanej Európskej komisii obchodníci namietajú aj proti povinnému 50-percentnému uvádzaniu slovenských výrobkov v reklamných letákoch. Tvrdia, že štát ich tým tlačí do vytvárania umelých akcií.“

Ingrid Ludviková, hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Európska komisia túto sťažnosť obdržala a bude sa ňou samozrejme podrobne zaoberať. V tejto chvíli by však bolo naozaj veľmi predčasné špekulovať o akýchkoľvek záveroch tohto posúdenia.“

Monika Maťová: „O spornom zákone rozhodne Európska komisia v najbližších týždňoch.“

 

 11.7.2019