Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Pekárne si začínajú vychovávať vlastných žiakov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tlačovú správu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

 

Pekárne si začínajú vychovávať vlastných žiakov.  
Záujem o duálne vzdelávanie narastá

 

Bratislava, 28. júna 2019 – Pekárenské spoločnosti si chcú vychovávať svojich vlastných ľudí už od školy. Do dnešného dňa je v systéme duálneho vzdelávania registrovaných a certifikovaných 14 pekární z celého Slovenska, ktoré sú oprávnené ho poskytovať. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenskej potravinovej a priemyselnej komory (SPPK), ktorá zbiera prihlášky a následne udeľuje certifikáciu k duálnemu vzdelávaniu, bude záujem pravdepodobne ďalej narastať. Dôvodom je akútny nedostatok ľudí, ktorí by mali záujem o prácu v pekárenstve. Odbor pekár skončilo v posledných rokoch len pár desiatok žiakov, pričom pekárne už od roku 2015 vyhlasujú, že v celom odbore chýba až 2000 ľudí.

 

Systém duálneho vzdelávania sa vyznačuje prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. „V posledných rokoch pekárne evidujú obrovský pokles záujmu mladých ľudí o štúdium pekárenstva. Súvisí to aj s nízkymi mzdami, ktoré sú v odvetví. Avšak platí pravidlo, že vzdelávania žiakov priamo v spoločnostiach zaisťuje vysokú úroveň kvalifikácie pracovníkov danej firmy. Z toho vyplýva, že tá spoločnosť, ktorá vzdelávanie poskytuje, udržuje krok s technologickými inováciami. Produktivita práce technika, ktorý pracuje so žiakom, sa zvyšuje o 10 až 20 percent,“ myslí si Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

Využitím duálneho vzdelávania si sľubujú, že práca v pekárni zaujme nových a mladých ľudí, vďaka čomu sa zvýši efektivita práce v prevádzkach, čo následne povedie k pozitívnemu hospodáreniu pekárenských firiem. Väčšina z nich sa aktuálne nachádza v záporných číslach. „Žiaci sa vyučujú v škole a praktické zručnosti majú možnosť nadobudnúť priamo v spoločnostiach. Táto forma vzdelávania sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých a je kľúčovým faktorom k udržaniu vyspelosti krajín,“ konštatuje Tatiana Lopúchová.

 

Podľa aktuálnych dát bolo ocertifikovaných 14 pekární na Slovensku, z toho väčšina v rokoch 2015 až 2017. V tomto roku získalo certifikát 6 pekární, pričom SPPK eviduje ešte dve žiadosti o zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania. „Pekárom sme vysvetlili, ako systém funguje, aké podmienky a výhody môžu zamestnávatelia získať. Preto očakávame, že záujem prejavia viaceré firmy,“ predpovedá Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

Zamestnávatelia si duálnym vzdelávaním môžu vyškoliť vlastných ľudí, kratšie tak zároveň trvá adaptácia po nástupe do zamestnania po škole. Žiaci ním okrem iného získavajú motivačné či podnikové štipendiá, odmeny za produktívnu prácu, ale zároveň ich to pripraví na reálne podmienky vo firmách a získajú tak pracovné návyky už počas štúdia.28.6.2019