Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Záznam z podujatia k medzinárodnému dňu včiel v Londýne

Záznam z podujatia k medzinárodnému dňu včiel v Londýne


Veľvyslanectvo SR sa aktívne zapojilo do medzinárodneho podujatia „World Bee Day Comes to London“ v Londýne 21. mája 2019. Akcia sa konala z iniciatívy veľvyslanectva Slovinska pri príležitosti Svetového dňa včiel (20.5.), ktorý vyhlásila OSN v roku 2017 na počesť rakúsko-uhorského (slovinského) priekopníka včelárstva Antona Janšu. Miestom konania bolo kultúrne centrum Conway Hall, ktoré sa medzi inými podpornými aktivitami venuje aj projektu mestského včelárenia. Išlo o nepredajnú akciu, ktorej hlavným zámerom bola prezentácia krajiny a ochutnávka produktov včiel s cieľom šírenia myšlienok rozvoja včelárenia a environmentálnych myšlienok vrátane ochrany opeľovačov.


Stánok Slovenska patril medzi najväčšie, medzi cca. 30 účastníckymi krajinami z Európy, Afriky, Ameriky a Ázie. Slovenský zväz včelárov na podujatí zastupoval Branislav Novosedlík z Veľkého Bielu (ZO SZV Pezinok), ktorý predstavil produkciu miestnych chovateľov a výrobcov. ZÚ Londýn ďalej na stánku prezentoval výrobky firiem Apimed, Cera Mel (Medový obchod) a Medáreň, ako aj drobných producentov Proková Medula s.r.o. a o.z. Zachráň včely.


Hodnotenie:
Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom (30) vystavujúcich krajín a organizácií s vysokou účasťou širokej verejnosti, a sčasti aj profesionálov. Hostiteľ má záujem o zopakovanie podobnej akcie v ďalšom roku. Slovenský stánok patril medzi najväčšie, aj z hľadiska rozmanitosti prezentovanej produkcie (medovina, prírodné, ovocné, bylinkové medy, med s materskou kašičkou, sviečky a kozmetika). Na stánku, najmä vďaka malým producentom, bolo možné predstaviť dokonca výrobky robené tradičnou metódou, organické produkty alebo medové víno vyrobené v cezhraničnej rakúsko-slovenskej spolupráci. Návštevníci, a tiež spoluvystavovatelia sa zaujímali aj o unikátny slovenský projekt Srdce úľa (beehivemonitoring.com), zameraný na monitorovanie včelstiev prostredníctvom mobilnej aplikácie. Odborná verejnosť sa mohla z prospektov dozvedieť aj o prvom včeľom hoteli na Slovensku (NH Bratislava Gate One).


Prezentácia bolo možná vďaka vzorkám poskytnutým súkromnými firmami, občianskymi združeniami a živnostníkmi. ZÚ poskytne získané propagačné materiály ústredia pre využitie pri podobných akciách v budúcnosti.


Mediálna propagácia
Podujatie sme propagovali v spolupráci s organizátormi prostredníctvom webstránky (www.mzv.sk/londyn), sociálnych sietí (FB, Twitter, LinkedIn). ZÚ Londýn tiež na akciu prizval redaktorku RTVS, ktorá z akcie spravila televíznu reportáž (dostupná online na https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/189200#2475 | čas 38:31 – 40:47).
Fotografie z podujatia je možné stiahnuť na týchto linkách:
http://uschovna.zoznam.sk/D1342688910208-xTbFNijRklebWCGGmwqc alebo
https://we.tl/t-N6S25NCK13


Odporúčanie
Zaujímavým prvkom do budúcnosti by mohlo byť rozšírenie súčasného zamerania podujatia o odbornú časť, kde by mohli zúčastnené krajiny prezentovať aj nové technológie a inovácie v tejto oblasti. Slovensko v kvalite včelárskej produkcie patrí medzi svetovú špičku, pričom je potenciál lepšie prepojiť vysokú úroveň nášho včelárstva na ďalšie oblasti ako cestovný ruch, vzdelávanie, inovácie alebo environmentálna spolupráca. Podľa našich zistení sa propagačné materiály o Slovensku včelárstvu nevenujú. Takisto, do budúcnosti by pre ekonomických resp. inovačných diplomatov SR bolo účelné mať informácie resp. databázu vedeckých projektov v oblasti ochrany včiel alebo inovácií týkajúcich sa včelárstva.


Poďakovanie ZÚ Londýn patrí najmä B. Novosedlíkovi za mimoriadne cennú prezentáciu produkcie malokarpatského regiónu, ďalej P. Kudláčovi (Apimed), F. Grgulovi (Cera Mel / Medový obchod), M. Kozickému (Medáreň), M. Matúšovi (projekt Zachráň včely) a pani H. Prokovej Mališovej (Medula) za poskytnutie vzoriek produktov, darčekových balíčkov a prezentačných materiálov. Zároveň by sme chceli vyzdvihnúť logistickú pomoc Odboru verejnej diplomacie (OVDI) MZVEZ SR a ďalším kolegom za podporu pri príprave akcie.

Ľubomír Rehák

veľvyslanec11.6.2019