English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
13.06.2019
Seminár_Svetový deň mlieka_pozvánka
 

 

Vážení experti,

Dovoľujeme si Vašu pozornosť upriamiť na odborný seminár organizovaný z príležitosti Svetového dňa mlieka, ktorý organizujú Potravinárska sekcia Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy  pri Slovenskej akadémii vied Slovenská spoločnosť pre výživu a Ústav potravinárstva a výživy FCHPT STU Bratislava .

 

Odborný seminár sa uskutoční 13. 6. 2019 (štvrtok) o 14,00 h v priestoroch SCHK v Novej budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, 2. poschodie - Konferenčná miestnosť knižnice.

 

Program s pozvánkou je priložený v prílohe emailu.

 

S pozdravom,

 

Ing. Marica Kuzmiak Theiszová, PhD.

poverená výkonom funkcie riaditeľky odboru