Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Slovenskí pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tlačovú správu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

 

Slovenskí pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku
aj po zrušení osobitného odvodu

 

 

Bratislava, 17. apríla 2019 – Napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.

 

Podľa predsedkyne zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených okrem iného aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku. „Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, resp. požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ uviedla Tatiana Lopúchová.

 

Novela Zákonníka práce podľa Slovenského zväzu pekárov zásadným spôsobom zvyšuje náklady výrobcov, ku ktorému dochádza už druhý krát v tomto roku. „ Kým na začiatku roka 2019 boli pekári nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája 2019 dochádza k ďalšiemu zásadnému zvýšeniu príplatkov za prácu v noci, prácu počas sobôt a nediel a prácu vo sviatok. Tieto náklady nie sú pekári schopní absorbovať v súčasných cenách. Preto je logická ich snaha o zvýšenie odbytových cien,“  uviedla Tatiana Lopuchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

V minulom roku sa sektor produkcie pekárskych výrobkov dostal do obrovskej krízy. Hospodársky výsledok celého sektora spadol z viac ako 7 miliónov EUR na 2,9 milióna EUR. „Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť. Ak sa odbytové ceny pekárenských výrobkov nenavýšia, odhadujeme, že celý sektor sa v roku 2019 prepadne do červených čísiel. Rast cien surovín a mzdových nákladov je rýchlejší a výraznejší ako v minulých obdobiach a pekári na to musia reagovať,“ uviedla Tatiana Lopúchová, pričom spresnila, že najvýraznejšie, až o 20-30 %, doposiaľ vzrástla cena múky, ktorá je pre pekárov jednou z najdôležitejších surovín. Rástla aj cena maku o 102 %, zemiakovej múky o 34 %, soli o 64 %, škvariek o 101 %, energií o 20 %, ale cena aj pohonných látok. Najväčšiu položku však tvorili rýchlo rastúce platy.

 

Podľa štatistík až 80% pracovného času pekárov je zaťažených príplatkami za víkendovú prácu, prácu vo  sviatok a  prácu počas noci a slovenskí pekári tak najviac doplácajú na ich zvyšovanie. „Mzdy aktuálne tvoria v priemere až 38 % z celkových nákladov na výrobu. Kým v roku 2017 bola priemerná mesačná mzda 677 EUR, v roku 2018 bola 731 EUR, čo predstavuje zvýšenie o takmer 10 %. V máji tohto roka vchádza do platnosti spomínaná druhá vlna sociálneho balíčka, ktorá bude predstavovať ďalší rast mzdových nákladov, kedy mzdy prekročia hranicu 40 % celkových nákladov na výrobu. Zároveň sa diskutuje aj o skrátení povinných nadčasov, ktoré má zamestnávateľ právo počas roka nariadiť zamestnancom. Spomínané skrátenie povinných nadčasov zo 150 na 100 hodín ročne a za vyššie príplatky opäť pekárom rapídne zvýšia náklady, nakoľko firmy budú musieť prijímať nových zamestnancov, ktorých však podľa Tatiany Lopúchovej nebudú mať z čoho zaplatiť.

 

„Tieto skutočnosti sa musia odraziť na odbytových cenách a nakoľko predpokladáme, že predajcovia si budú chcieť zachovať svoje marže, ceny chleba a pečiva budú musieť ísť nahor,“ dodala Tatiana Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

Tento negatívny dopad, ktorý paradoxne zaťažuje najslabší článok slovenského priemyslu, sa pekári snažia vyriešiť aj návrhom na legislatívne zmeny. „Slovenský zväz pekárov pripravil návrh zmeny Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov, ktorej obsahom je zmiernenie negatívnych dopadov, tzv. sociálneho balíčka, vo forme oslobodenia príplatkov od daní a odvodov v limitovanej výške. Tento návrh už bol predložený Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a veríme, že sa ním vláda SR bude čo najskôr zaoberať“, uzavrela Tatiana Lopúchová.

 

 17.4.2019