Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári: Intenzívna verejná diskusia o stave potravinárstva prináša výsledky

V Bratislave, 15. apríla 2019 – Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na minulotýždňovom valnom zhromaždení bilancovali predchádzajúce obdobie. Zhodnotili, že intenzívna verejná diskusia o stave agropotravinárskeho odvetvia postupne prináša svoje ovocie v podobe vyčlenenia zvýšených finančných prostriedkov pre rezort pôdohospodárstva a prijatia legislatívy dotýkajúcej sa potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Začaté úlohy je však potrebné dotiahnuť do konca, a preto očakávame, že v najbližšej dobe budú predstavené konkrétne oparenia na finančnú podporu potravinárskeho sektora.

 

Predchádzajúci rok sa pre potravinárov niesol v znamení diskusie s najvyššími štátnymi predstaviteľmi o podpore celého agropotravinárskeho odvetvia. Zároveň sme detailne sledovali a zapájali sa do diskusie o legislatíve, ktorá má priamo dopad na potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľské vzťahy: zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov a novela zákona o cenách.

 

„Minulé obdobie boli informácie o stave agropotravinárskeho sektoru na Slovensku jednou z kľúčových tém v médiách. Sme radi, že aj naše intenzívne diskusie s najvyššími štátnymi predstaviteľmi prinášajú svoje ovocie vo forme zvýšených finančných prostriedkov na štátnu pomoc v rezorte pôdohospodárstva. Do ďalšieho obdobia sú pre nás kľúčové dve veci: konkrétne opatrenia na finančnú podporu potravinárskeho priemyslu a stabilná a adekvátna finančná podpora agrosektora aj na ďalšie roky“, uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

 

Potravinári zároveň na valnom zhromaždení odsúhlasili plán činnosti na nasledujúci rok, zvolili nových členov predstavenstva a dozornej rady a v závere diskutovali o aktuálnych otázkach s hosťami z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmetom vzájomnej diskusie bol schválený zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, Značka kvality SK či systémové opatrenia na podporu potravinárskeho priemyslu.

 

„Možnosť priamej diskusie so zástupcami nášho rezortného ministerstva hodnotia členovia Potravinárskej komory Slovenska veľmi pozitívne. Zároveň je v rámci vzájomného dialógu získajú aj predstavitelia štátnej správy cenné podnety priamo od priamo od potravinárov, ktorých sa legislatívne a iné opatrenia štátu bytostne dotýkajú,“ uzatvára D. Poturnay.

 

 

 

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt:

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149,
+421 2 444 500 4515.4.2019