Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Agrorezort predstavil plodiny a hospodárske zvieratá, ktoré podporí cez projekt „Zelenej nafty"

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tlačovú správu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 

Agrorezort predstavil plodiny a hospodárske zvieratá, ktoré podporí cez projekt „Zelenej nafty“

  • Cielená podpora kľúčových odvetví živočíšnej a rastlinnej výroby na Slovensku
  • Prelomová schéma štátnej pomoci vo forme vratky spotrebnej dane z nafty
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov

Bratislava, 12. apríla 2019 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zadefinovalo plodiny a hospodárske zvieratá, ktoré podporí systémovým opatrením „Zelená nafta.  Priniesť má vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov. Pre spotrebiteľov agrorezort očakáva viac dostupných bezpečných slovenských potravín na pultoch.

„Chceme, aby sme mali na pultoch slovenské strukoviny, ovocie, zeleninu, strukoviny a mäso. Zelenú naftu preto rozdelíme aktívnym farmárom, ktorí pestujú, chovajú a teda pomáhajú zvyšovať našu potravinovú sebestačnosť. Sledujeme tým tiež udržanie prvovýroby na Slovensku, zníženie dovozu kľúčových komodít a tým aj zníženie salda zahraničného obchodu. Pomôžeme konkurencieschopnosti našich producentov potravín a tiež očakávame vyšší podiel domácich potravín na pultoch obchodov,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Účelom štátnej pomoci je podporenie podnikov pôsobiacich v sektore poľnohospodárskej prvovýroby so sídlom výrobnej prevádzky v Slovenskej republike. Získať budú môcť dotáciu vo výške časti spotrebnej dane zo spotrebovaných minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na spotrebu nafty.

„Podpore poľnohospodárov sa často vyčíta, že nie je úzko naviazaná na produkciu. SNS a agrorezort pod mojím vedením však našli riešenie a 30 miliónov eur, ktoré na túto pomoc ešte v tomto roku pôjde, získajú výhradne poľnohospodári chovajúci zvieratá alebo pestujú vybrané plodiny. Očakávam od farmárov, že investované finančné prostriedky sa reálne odzrkadlia na slovenskom poľnohospodárstve,“ uviedla šéfka agrorezortu.

„Z projektu Zelenej nafty budú podporené odvetvia poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, ako je špecializovaná rastlinná výroba a živočíšna výroba. V živočíšnej výrobe bude podpora zameraná na  chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe pôjde predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín ako napríklad zemiaky a cukrová repa. Chýbať nebudú ani olejniny, teda mak i ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča, či liečivých rastlín,“ vysvetlila Eva Antošová, poslankyňa NR SR za SNS a členka Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Výška štátnej pomoci bude vypočítaná ako súčin maximálnej spotreby motorovej nafty, vypočítanej ako výmera podporovanej plodiny v ha alebo počet kusov podporovanej kategórie hospodárskych zvierat vynásobené stanoveným normatívom spotreby motorovej nafty na 1 ha konkrétnej plodiny, alebo 1 kusu vybranej kategórie hospodárskych zvierat a maximálnej výšky kompenzácie sadzby spotrebnej dane (0,347€/l).

Žiadosti o získanie Zelenej nafty budú môcť poľnohospodári podávať na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Tá bude o spustení prijímania žiadostí verejnosť informovať. Očakávaný termín prijímania žiadostí je leto 2019.

 

Zoznam podporených plodín a druhov zvierat pre štátnu pomoc Zelená nafta na rok 2019 nájdete tu:

http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14090

 

--

Ing. Michal FEIK

Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra12.4.2019