English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Valné zhromaždenie PKS

Bratislava, 11. apríla 2019 - Včera sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Potravinárskej komory Slovenska. Delegáti členských organizácií na ňom zhodnotili činnosť komory za uplynulé obdobie, odsúhlasili účtovnú závierku za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019, zvolili nových členov Predstavenstva PKS a Dozornej rady a odsúhlasili zmenu Stanov PKS. V závere diskutovali so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o aktuálnej legislatíve dotýkajúcej sa potravinárov.11.4.2019