Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Európske inštitúcie sa zhodli na silnejšej regulácií ochrany spotrebiteľa

Brusel, 2. apríla 2019 - Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu na silnejšej a lepšej regulácii ochrany práv spotrebiteľa. Uviedla to dnes Európska komisia v tlačovej správe. Po súhlase INCO výboru europarlamentu je takmer na konci snaha presadiť, aby sa skončil predaj rovnako označených potravín či výrobkov s neodôvodneným rôznym zložením v rôznych krajinách EÚ. Členské štáty s kompromisnou podobou nových pravidiel ochrany spotrebiteľa v Únii, ktoré napríklad posilňujú aj ich práva pri nakupovaní na internete či výrazne zvyšujú prípadné pokuty, predbežne veľkou väčšinou súhlasili už na konci marca.

 

Prijaté pravidlá by mali priniesť výrazné benefity pre spotrebiteľov:

  • S účinnými sankciami za porušenia spotrebiteľského práva EÚ: vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa budú mať právomoc ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie koordinovaným spôsobom. V prípade rozsiahlych porušení, ktoré postihujú spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch EÚ a ktoré podliehajú koordinovanému presadzovaniu v EÚ, maximálna výška pokuty, ktorá je k dispozícii v každom členskom štáte, nie je nižšia ako 4% ročného obratu obchodníka.
  • Riešením dvojakej kvality spotrebného tovaru: nové pravidlá objasňujú, že uvádzanie výrobku na trh ako identického výrobku v iných členských štátoch, hoci v skutočnosti majú tieto tovary výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, by bolo zavádzajúcou praxou.
  • S posilnenými právami spotrebiteľov na internete: pri nákupe online musia byť spotrebitelia jasne informovaní o tom, či kupujú tovar alebo služby od obchodníka alebo od súkromnej osoby, takže vedia, akú ochranu budú mať, ak sa niečo stane zle. Pri vyhľadávaní online budú spotrebitelia jasne informovaní o tom, kedy obchodník zaplatil výsledok vyhľadávania. Budú tiež informovaní o hlavných parametroch určujúcich poradie výsledkov vyhľadávania.

Teraz členské krajiny musia vec formálne potvrdiť a text, ktorý by sa tak už nemal meniť, ešte čaká záverečné schválenie v pléne europarlamentu. To by sa malo odohrať na poslednej schôdzi existujúceho zloženia Európskeho parlamentu na zasadnutí, ktoré začne v týždni od 16. apríla v Štrasburgu. Členské krajiny budú mať dva roky na to, aby zmeny v európskej legislatíve zaviedli do svojho právneho poriadku.

 

Tlačovú správu Európskej komisie nájdete na tomto linku.

 3.4.2019