Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

RPPS: oceňujeme vzájomnú diskusiu, na celkové ozdravenie sektora je potrebné splniť ešte veľa úloh

Bratislava 1.4.2019: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, dnes v rámci pravidelných stretnutí diskutovala s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou najmä o podpore potravinárskeho priemyslu a aktuálnom stave riešenia úloh pre prvovýrobu.

 

V rámci dnešného rokovania RPPS s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou bola kľúčová téma podpora spracovateľského potravinárskeho priemyslu. Potravinársky priemysel je v súčasnosti najslabší a najmenej financovaný prvok potravinovej vertikály, pričom nesprávne rozhodnutia z minulých období v rámci presunu prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (takzvaného II. piliera) do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (I. piliera) pre roky 2014-2020, sa v súčasnosti prejavuje v znižujúcej sa sebestačnosti Slovenska a rekordnom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami. Členovia RPPS preto diskutovali o konkrétnych návrhoch potravinárskeho odvetvia vrátane finančnej podpory, využitia prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a ďalšími návrhmi opatrení ako zníženie odvodov alebo daňového zaťaženia. RPPS si je vedomá skutočnosti, že niektoré z predostretých opatrení vyžadujú notifikáciu štátnej pomoci, avšak očakávame, že konkrétne riešenia budú navrhnuté v najbližšom období a uvedené do praxe najneskôr na jeseň tohto roku.

 

Členovia RPPS zároveň rokovali o aktuálnych úlohách v prvovýrobe, vyplácaní priamych podpôr a finančných prostriedkov z projektových žiadostí, o pozemkových úpravách, podpore mladých farmárov, pre ktorých bude v tomto roku vypísaná výzva, aktuálnej legislatíve dotýkajúcej sa prvovýroby, ale aj o Strategickom pláne Slovenskej republiky pre budúcu Spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie.

 

RPPS verí, že rokovania, ktoré počas uplynulého obdobia viedli jej zástupcovia s najvyššími štátnymi predstaviteľmi, budú mať za následok, že odvetvie poľnohospodárstva a potravinárstva sa dočká trvalej adekvátnej finančnej podpory zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a celé odvetvie sa dočká riešenia dlhodobo zanedbávaných a prehliadaných problémov.1.4.2019