Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Koniec nekalým praktikám v obchodovaní s potravinami

Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 

 

Koniec nekalým praktikám v obchodovaní s potravinami

  • Zlepšenie podmienok pre prvovýrobcov a spracovateľov potravín
  • Vyváženejšie zmluvné vzťahy medzi dodávateľmi potravín a obchodnými reťazcami
  • Skrátenie lehoty splatnosti faktúr, eliminácia dodatočných poplatkov, možnosť podávania anonymných podnetov, lepšia kontrola a prísnejšie sankcie a zákaz ďalších vyše 40 neprimeraných obchodných podmienok

 

Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Národná rada Slovenskej republiky opätovne schválila prezidentom vrátaný zákon z dielne agrorezortu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Nová právna úprava eliminuje viac ako 40 rôznych nekalých obchodných praktík. Dodávatelia budú ochránení od rôznych dodatočných poplatkov, skráti sa lehota splatnosti faktúr, pribudne možnosť podávania anonymných podnetov, zlepší sa kontrola a sprísnia sa sankcie.

 

„Obchodovanie s potravinami bolo dlhodobo poznačené rôznymi nekalými praktikami. Dodávatelia boli tlačení do množstva plnení nad rámec dohodnutej kúpnej ceny. Išlo napríklad o rôzne skryté zľavy, poplatky za letáky, dlhé lehoty splatnosti faktúr, jednostranne nevyvážené zmluvné vzťahy alebo platby za zaradenie do registra dodávateľov. Zneužívanie silnejšej pozície v obchodnom vzťahu má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ohrozuje aj potravinovú suverenitu a sebestačnosť Slovenska. Pocítiť to môžu aj spotrebitelia, keďže dosť často prichádza k diskriminácii domácich dodávateľov. Realita je taká, že dodávatelia čelia pravidelnému tlaku zo strany predajcov na znižovanie cien. Výrobcovia sú potom nútení siahať po lacnejších surovinách, na čo v konečnom dôsledku dopláca spotrebiteľ. Obchodné vzťahy sú výrazne deformované aj faktorom strachu, ktorý spôsobuje, že strana so slabšou vyjednávacou pozíciou neuplatní v plnej miere svoje práva. Z obavy pred ohrozením obchodných vzťahov radšej dodávateľ pristúpi na často jednostranne nevýhodné podmienky. Tomuto sme sa rozhodli urobiť koniec. V tomto nerovnom súboji sme sa jednoznačne postavili na stranu poľnohospodárov, potravinárov a spotrebiteľov,“ vysvetlila dôvody prijatia zákona Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agrorezort očakáva, že výrobcom potravín sa bude lepšie dýchať, vďaka čomu budú môcť investovať do nových technológií, zaplatiť ľudí a dodávať kvalitné suroviny.

 

„Týmto zákonom dávame zelenú našim výrobcom. Umožnime im korektné vzťahy s reťazcami a zvýšme kontrolné mechanizmy tak, aby sa nepoctivým obchodníkom kleplo po prstoch. Je to téma, o ktorej sa na Slovensku hovorí už niekoľko rokov, ale rezonuje aj v celej Európskej únii. Potravinári a spracovatelia potravín sa, bohužiaľ, s nekalými praktikami stretávajú bežne,“ uviedla Eva Antošová, poslankyňa NR SR za SNS. Pripomenula, že Slovenská národná strana (SNS) stráži nielen bezpečnosť potravín pre spotrebiteľov, ale tiež chráni slovenských dodávateľov. „SNS akceptuje trhovú ekonomiku, ale trh musí byť férový a vyvážený,“ dodala.

 

„Slovenskí dodávatelia nie sú otrokmi predajcov. Má ísť o vyvážený, obojstranne výhodný obchodný vzťah. Predajcovia si musia konečne uvedomiť, že dodávatelia nie sú ich finanční sponzori, ale partneri. Je nemysliteľné, aby sa skladali na ich narodeninové oslavy, regály či redizajny predajne,“ upozorňuje Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Podľa Lapšanského pôvodný zákon bol zastaraný a nevedel riešiť množstvo kreatívnych nápadov, ktoré v potravinovom obchode vznikajú.  Navrhovaná právna úprava rozširuje výpočet skutkových podstát a zavádza tiež tzv. generálnu klauzulu, ktorej porušenie bude sankcionovateľné.

 

Zákon je podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emila Macha zhodou v rámci celej agropotravinárskej vertikály.

 

"Za najdôležitejšie zmeny, ktoré nový zákon prináša, je skrátenie splatnosti faktúr na maximálne 30 dní odo dňa dodania potraviny, platnosť akciovej ceny len na tovar predaný v predajnej akcii a možnosť anonymného podania podnetu na porušenie zákona," uviedol prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniel Poturnay.

 

Po novom bude možné predkladať podnety na neprimerané obchodné podmienky už aj anonymne. V súčasnosti totiž subjekt, ktorý je protiprávnym konaním poškodený, nie je vo väčšine prípadov ochotný toto konanie ministerstvu oznámiť a dodať k nemu podklady. Je totiž často na porušiteľovi ekonomický závislý a obáva sa vylistovania zo zoznamu dodávateľov. Kým doterajšia právna úprava postihovala len dohodnutie nekalých obchodných praktík, po novom už budú postihnuteľné všetky štádia konania porušiteľa, teda požadovanie, dohodnutie aj uplatnenie.

 

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch zefektívňuje proces kontroly a sprísňuje sankcie. Zvýšenie pokút je reakciou na ekonomickú silu predajcov. Novinkou zákona bude možnosť pre odberateľov a dodávateľov za účasti ministerstva riešiť svoje problémy, ktoré v obchodných vzťahoch vznikajú. Mechanizmus mediácie by mal byť využívaný najmä na prekonávanie tzv. potravinových kríz.

 

„V boji proti nekalým obchodným praktikám nie sme sami. Európsky Parlament pred dvomi týždňami schválil Smernicu o nekalých obchodných praktikách, ktorá obsahuje zoznam 15 zakázaných nekalých obchodných praktík „Je to obrovský úspech našej iniciatívy. Tému nekalých obchodných praktík sme otvorili počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016. Boj proti nim, roky prehliadaný, sa vďaka slovenskej agrárnej diplomacii stal jednou z priorít Rady aj Európskej komisie. Farmári nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii získavajú znova šancu na transparentné a obchodné prostredie bez nekalých praktík,“ uzatvorila ministerka Gabriela Matečná.

 

Kompletný zoznam zakázaných nekalých obchodných praktík nájdete tu:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=1387029.3.2019