English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

FoodDrink Europe zverejnil nové vydanie príručky k akrylamidu

Brusel - 21. marec 2019: Európska organizácia zastupujúca potravinársky a nápojársky priemysel FoodDrink Europe dnes zverejnila pätnáste vydanie príručky k akrylamidu - Acrylamide Toolbox, v ktorom zohľadnila posledný vedecký a technologický  vývoj. Aktualizácia príručky je aktuálna vzhľadom na nadobudnutie účinnosti Nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách.

 

V tomto najnovšom vydaní predstavuje FoodDrinkEurope „Acrylamide Toolbox“ najkomplexnejší súbor poznatkov o tvorbe a znižovaní množstva akrylamidu (AA) v rôznych potravinách. Odráža viac ako 15 rokov spolupráce medzi potravinárskym a nápojovým priemyslom a orgánmi Európskej únie a ukazuje pokračujúci záväzok priemyslu skúmať spôsoby tvorby akrylamidu a intervenčné kroky na zníženie jeno množstiev.


Táto aktualizácia zahŕňa aj najnovší vývoj a aplikované vedecké poznatky z výskumu do priemyselného spracovania potravín. Toolbox popisuje rôzne intervenčné kroky, ktoré môžu zabrániť a znížiť tvorbu akrylamidu v špecifických kategóriách výrobkov.


K niektorým kľúčovým zmenám patrí:

 

• Dôkladnejšie rozlíšenie nástrojov, ktoré sa používajú pri snackoch zo zemiakov a pri hranolkách. Vzhľadom na rozdielne atribúty spracovania nemožno očakávať rovnaké výsledky znižovania množstiev v prípade rôznych kategórií výrobkov, a preto boli primerane upravené;
 
• Káva a kávové náhrady (najmä na báze obilnín a čakanky) sú teraz dve samostatné kategórie, čo umožňuje presnejšie určenie opatrení na minimalizáciu množstiev AA;
 
• Bola upravená časť o metódach analýzy a odbere vzoriek, aby boli adresované otázky týkajúce sa neistoty merania;
 
• V príručke sú zahrnuté príslušné požiadavky na analýzu podľa nedávneho nariadenia Komisie a normalizačnej práce CEN na analytické metódy pre akrylamid v určitých potravinách;
 
• Poskytlo sa usmernenie na správne vykonávanie nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2158.
 
Vzhľadom na širokú škálu kategórií výrobkov, procesov a faktorov, ktoré sa majú zohľadniť v surovinách používaných v potravinárskych výrobkoch, príručka môže pomôcť jednotlivým výrobcom, vrátane MSP s obmedzenými zdrojmi výskumu a vývoja, posúdiť a vyhodnotiť, ktoré z intervenčných krokov môžu byť najužitočnejšie

 

Príručku si môžete stiahnuť na tomto linku.21.3.2019