English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

RIS Fellowships - stáž pre študentov v potravinárskych podnikoch

Vážení zástupcovia agropotravinárskych firiem,

 

Rád by som vás informoval,  o možnostiach využitia stáži študentov v potravinárskych podnikoch cez program EIT Food Hub- RIS Fellowships, ktorý je určený pre spoločnosti pôsobiace v agropotravinárskom sektore. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa stala EIT Food Hubom pre rok 2019-2020. V tejto súvislosti hľadáme partnerov z  agropotravinárského sektora, ktorí  budú môcť prijať zahraničného študenta do svojho podniku na obdobie 3 až 6 mesiacov, pričom jeho pôsobenie bude finančne pokryté v plnej miere poskytnutým štipendiom. Nevyhnutnou podmienkou je schopnosť viesť a školiť študentov v anglickom jazyku. 

 

Termín na podávanie žiadostí o zaradenie do RIS Fellowship je 22.Marec. 2019. Prihláška do programu ako aj podmienky sú uvedené  v prílohe.

 

 

Podrobnejšie info tu: https://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/ 

S pozdravom

 

Ing. Ľubomír  Belej, PhD.

Koordinátor pre medzinárodné mobility/ International Mobility Coordinator

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva/ Faculty of Biotechnology and Food Science Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Slovak University of Agriculture in Nitra Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra, Slovakia

+421 37 641 5519

lubomir.belej@uniag.sk

http://www.uniag.sk [1]20.3.2019