English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
10.04.2019
Valné zhromaždenie PKS

P o z v á n k a

 

Potravinárska komora Slovenska v súlade so stanovami PKS a na základe rozhodnutia Predstavenstva PKS, pozýva členov na Valné zhromaždenie PKS, ktoré sa uskutoční

 

v stredu 10. apríla 2019 od 15.00 hod.

 

v konferenčných priestoroch hotela Apollo, Dulovo námestie č. 1, Bratislava.

 

 

Program Valného zhromaždenia PKS (VZ PKS):

 

  1. Informácia o uznášaniaschopnosti
  2. Voľba orgánov VZ PKS
  3. Správa o činnosti PKS za obdobie od VZ apríl 2018
  4. Hodnotiaca správa Dozornej rady PKS
  5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
  6. Schválenie plánu činnosti na rok 2019
  7. Doplňujúce voľby do orgánov PKS
  8. Diskusia zo zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  9. Ukončenie VZ PKS

Materiály na rokovanie Valného zhromaždenia sú dostupné na tomto linku.