Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Slovenskí pekári posilňujú svoje postavenie na trhu

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tlačovú správu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 

 

Slovenskí pekári posilňujú svoje postavenie na trhu

 

 

Bratislava, 14. marca 2019 – Počet členov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa výrazne zvýšil. Kým vlani zväz hájil záujmy pekárenských firiem s počtom zamestnancov 5-tisíc, tento rok to bude o 2-tisíc ľudí viac. To znamená, že jednotná organizácia bude zastupovať 7-tisíc zamestnancov v sektore. Podľa aktuálnych oficiálnych štatistík v pekárenstve, cukrárenstve a vo výrobe cestovín pracuje 11-tisíc ľudí. Výsledky ich práce za posledné mesiace budú pozitívne nielen pre férových obchodníkov, ale aj pre verejnosť. Ich kroky ocenila i podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

 

„Začiatkom roku 2018 sa slovenskí pekári združení v menších profesijných organizáciách dohodli, že sa spoja a stanú sa členmi najstaršej a najväčšej profesijnej organizácie Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Dôvodom bol najmä fakt, že jedna silná organizácia dokáže efektívnejšie presadzovať záujmy slovenských pekárov. Som rada, že sa nám v tomto roku podarí rady zväzu rozšíriť o nových členov, ktorí spolu dávajú prácu dvom tisíckam ľudí. Pevne verím, že naša snaha povedie k záchrane tradičného slovenského pekárenstva,“ priblížila Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

Práve pekárenstvo je jedným z najohrozenejších odvetví na našom trhu. Pekári už dlhodobo bojujú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatkom financií na investície, ako aj s problémami v dôsledku nevyrovnaného boja s obchodnými reťazcami. „Je nevyhnutné, aby sme na Slovensku zabezpečili budúcnosť pekárov, cukrárov i cestovinárov. Ide totiž o potraviny, ktoré konzumujeme denne. Chcem vyzdvihnúť, že sa im podarilo nájsť spoločnú cestu a spojiť sa do jednej organizácie. Práve to je cesta, ako presadzovať svoje požiadavky proti dominantným reťazcom, ktoré zneužívajú nejednotnosť našich potravinárov i poľnohospodárov,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

 

Pekári združení vo zväze stáli v poslednom roku pri zrode viacerých významných udalostí. So Zväzom obchodu SR vypracovali a podpísali Memorandum o poctivom obchode, ktoré má pomôcť férovému podnikaniu v potravinárskej výrobe. „Podpis memoranda vyústil do tvorby iniciatívy Poctivý obchod, ktorá má verejnosti priblížiť, ktorí obchodníci sú čestní k svojim dodávateľom i zákazníkom. V prípade, že obchodník spĺňa podmienky, získa ocenenie Poctivý obchod. Budeme ho odovzdávať raz ročne. V posledných mesiacoch sme sa aktívne zúčastňovali aj na tvorbe novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, ktorý by mal prísť do platnosti v najbližších týždňoch,“ uviedla Tatiana Lopúchová.

 

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov sa rozhodol pri príležitosti svojho valného zhromaždenia udeliť ocenenie tým, ktorí bojovali za slovenských výrobcov potravín v sektore najviac. Za náročný boj za zlepšenie postavenia slovenských pekárov a presadenie zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami udelili ocenenie Gabriele Matečnej, vicepremiérke a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Súčasné vedenie rezortu zásadným spôsobom pomáha riešiť stav slovenského pekárenstva, ktorému sa dlhodobo nevenovala veľká pozornosť. Sme radi, že sa pozornosť štátu začala obracať aj smerom k vzdelávaniu verejnosti v oblasti kvality potravín, dôležitosti podpory slovenského potravinárstva a pomoci pre domácich výrobcov,“ dodala Tatiana Lopúchová.

 

„Veľmi si vážim, že sa členovia zväzu rozhodli oceniť náš boj za slovenských potravinárov. Ocenenie však patrí celému tímu agrorezortu, ktorý pracoval na tomto náročnom zákone. Sme presvedčení, že aj vďaka nemu sa podarí zvýšiť sebestačnosť Slovenska v potravinách a zákazníci budú mať k dispozícii na pultoch nielen viac čerstvých a kvalitných slovenských potravín, ale budú si ich tiež môcť kúpiť za výhodné ceny,“ zdôraznila Gabriela Matečná.

 

 

VÝZNAMNÉ KROKY, NA KTORÝCH SA PODIEĽALI PEKÁRI ZDRUŽENÍ V JEDNOTNOM ZVÄZE:

 

  • Stáli pri rokovaniach o podobe novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach a zákona o cenách
  • Vytvorili iniciatívu Poctivý obchod
  • Zaslúžili sa o vznik a podpis Memoranda o poctivom obchode
  • Zaslúžili sa o vznik a podpis Memoranda o spolupráci v pekárenskom priemysle spolu s ďalšími pekárenskými organizáciami z Česka, Maďarska, Poľska a Rumunska
  • Vôbec prvýkrát v histórii slovenskí pekári zorganizovali spoločnú výstavu – Pekársky dvor – na akcii Danubius Gastro
  • Spolupracovali na vypracovaní Špecifickej hygienickej príručky pre pekársku výrobu, ktorá bola schválená aj odbornou komisiou v Bruseli
  • Podarilo sa presadiť do praxe, že dotácie vymedzené v Programe pre potravinárov môžu čerpať aj pekári

 15.3.2019