English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
12.06.2019
Kongres Nutricon 2019
 

Vážení experti,

 

dovoľujeme si Vás informovať o konaní kongresu NUTRICON 2019, ktorý sa uskutoční 12. – 14. 06. 2019 v Ohride, Macedónsko. 

 

Kongres sa zameriava na kvalitu a bezpečnosť potravín a výživu.  Na konferencii sa stretnú vedci a experti z oblasti humánnej medicíny, zubní doktori, odborníci na výživu, potravinárski technológia a inžinieri. Momentálne je na konferenciu prihlásených 170 abstraktov z celého sveta.

 

REGISTRÁCIA A POPLATKY
Do 15. 05. 2019 je na kongres zvýhodnené vložné.

 

V rámci kongresu sa uskutoční špeciálna udalosť – stretnutie akademických a výskumných inštitúcií, kde bude možné dojednať medzinárodné spolupráce a pod.

  

ABSTRAKTY

Druhý deadline na zaslanie abstraktov je stanovený na 20. 03. 2019. Pokyny na zaslanie abstraktov a inštrukcie k posterom sú dostupné TU.

 

Pred konaním samotného kongresu sa je možnosť zúčastniť školení, ktoré sa uskutočnia na mieste kongresu v termíne 10. – 12. 06. 2019:

 

V tabuľke nájdete témy kongresu

Food Ingredients, Food Structure, Additives, Supplements, Fortification

Nutritional Physiology (Energy Metabolism, Immune Function, Cognition and Nutrition, Nutrition and Aging, Nutrigenomics, Others)

Food Production, Engineering, Processing and Sustainability

Clinical Health and Nutrition (NCDs/Chronic Diseases, Obesity & Weight Management, Diabetes, Cardiovascular Diseases, Cancer, PEM/Malnutrition, etc.)

Food Analysis, Food Microbiology, Chemistry, Biochemistry, Sensory Sciences

Food Quality and Safety

Health and Nutritional Epidemiology (Diet/Nutritional Assessment, Malnutrition, Maternal and Child Nutrition, NCDs and Nutrition, Nutrition and Aging, Diet and Lifestyle, etc.)

Microbiological, Chemical, Physical Hazards

Risk analysis (Assessment, Characterization, Management, Communication)

Public Health and Nutrition (Health and Nutrition Policy, Scaling-up Nutrition, Food and Nutrition Security, Health Disparities and Nutrition, Disaster and Nutrition, Others)

Food Biotechnology, Novel Bio-products, Functional Foods

Consumers (Behavior, Preferences, etc.)

Public health, Nutrition, Chronic diseases (Diet in Cancer, Cardiovascular, Neurodegenerative  diseases etc., Prevention by Nutrition and After Treatment Nutrition)

Food Chain Management, Marketing, Economics

International Programs and Projects

Nutritional Education related to Health Issues

Education, Innovation and Knowledge Transfer

Food labeling and Nutrition& Health claims (national, international and global harmonization)

Hygienic Engineering and Design

Nutritional Biochemistry (Carbohydrates, Lipids, Proteins and Amino Acids, Vitamins, Minerals, etc.)

Nutrition Guidelines, Regulations and Legislation (differences and harmonization)

Nutritional influences on Cranio-facial development, Oral Cancer and Oral Infectious Diseases

Harmonization of Education for Nutritional Health and Training Standards

Oral Diseases and Quality of Life (Childhood through to Old Age)

Malnutrition in particular Micronutrient deficiency (poor or under-nutrition, over-nutrition etc.).

Orthodontics and Nutrition & Health

Healthy Nutrition (Bio-functional Nutrition)

Special Supplemental Food Program for Women, Infants, and Children (WIC) and Oral Hygiene

Dietary (therapeutically) Nutrition and Diet Supplements

Oral/Dental Health and Nutrition (Mouth and Teeth Diseases)

Anti-aging Nutrition

Nutritional Education related to Oral Health Issues

Nutrition for Collectivities (Mass catering) and Special Needs Groups (Sports, Vegan, Religious, etc.)

 

Krásny deň praje

 

Lucia Gabrišová

 

Ing. Lucia Gabrišová

Štátny radca |Odbor bezpečnosti potravín a výživy |Sekcia potravinárstva a obchodu